Tweelingtransfusiesyndroom (TTS)

Nazorg

Ook na de behandeling houden we een vinger aan de pols. U blijft bij ons onder controle. Zo nodig werken we met andere afdelingen samen om de nazorg te bieden die u nodig heeft.

Welke nazorg bieden wij bij TTS?

De dag na de behandeling wordt in de ochtend een echo verricht, waarna u naar huis mag. De eerste 1 à 2 weken adviseren we rust te houden (af te zien van lichamelijke inspanning). Van medicijnen anders dan die u wellicht zelf al gebruikte, is geen sprake.

De eerste poliklinische controle gebeurt meestal 1,5 à 2 weken na de behandeling. Bij echo-onderzoek mag verwacht worden dat de (ex)donor weer duidelijke urineproductie (dus al wat vruchtwater) heeft en dat tekenen van belasting van de (ex)ontvanger zullen zijn verdwenen. In dat geval zullen we voorstellen de verdere controles afwisselend met uw verwijzend gynaecoloog uit te gaan voeren. Bij afwijkende bevindingen maken we uiteraard een aangepast controleplan.

We kunnen ook andere zorgverleners betrekken bij de begeleiding van de zwangerschap. Denk dan aan de afdelingen medisch maatschappelijk werk, neonatologie, (pasgeborenen) kinderneurologie en heel soms kindercardiologie.

De bevalling laten we zo mogelijk in het LUMC plaatsvinden. Kinderartsen die ervaring hebben met foetale behandeling kunnen de kinderen dan na de geboorte op een gestandaardiseerde en gedetailleerde manier nakijken. Daarnaast zullen de bloedvaten van placenta via de navelstreng met kleurstof worden opgespoten. Zo kunnen we het effect van de behandeling nagaan.

Waar moet u op letten na de behandeling?

Mocht u vocht- en/of bloedverlies via de schede of pijnlijke harde buiken bemerken dan adviseren we eerst contact met uw eigen ziekenhuis op te nemen. U kunt natuurlijk wel altijd vragen stellen via onderstaande telefoonnummers.

Hoe kunt u ons bereiken?

Loopt u ergens tegenaan of hebt u vragen, dan kunt u ons tijdens kantooruren bereiken via telefoonnummer 071 - 526 0900. In het geval van spoed kunt u ons ook buiten kantooruren bereiken via telefoonnummer 071 - 526 0900 (toets 1).