Tweelingtransfusiesyndroom (TTS)

Behandeling

Er zijn verschillende behandelingen voor TTS, die afhankelijk van de zwangerschapsduur en ernst van het TTS-beeld toegepast kunnen worden. Het lijkt niet altijd direct nodig om het tweelingtransfusie syndroom te behandelen. Uw arts zal uitgebreid met u ingaan op de behandelingen die in uw situatie mogelijk zijn.

Laserbehandeling

Bij een laserbehandeling pakken we de oorzaak van TTS (de bloedvatverbindingen op de placenta) aan. De behandeling is te vergelijken met een kijkoperatie. De moeder krijgt een plaatselijke verdoving en een licht slaapmiddel. Dan wordt via de buikwand van de moeder een kijkertje (2-3 mm) met een laserdraad (1 mm) ingebracht in de vruchtzak van de ontvanger. Hierdoor kunnen de bloedvaten op de placenta bekeken worden. Alle bloedvaten tussen donor en ontvanger worden met behulp van de laser dichtgebrand. De donor en de ontvanger hebben nu elk hun eigen placentadeel en hun bloedsomlopen staan niet meer met elkaar in verbinding. Ook wordt het teveel aan vruchtwater afgetapt. Voor deze ingreep wordt de moeder 24 uur opgenomen in het GeboorteHuis Leiden.

Amniodrainage

Bij een amniodrainage laten we het overtollige vruchtwater uit de vruchtwaterzak van de ontvanger aflopen. Dit gebeurt door middel van een vruchtwaterpunctie. Een dunne naald wordt door de buikwand van de moeder in de vruchtwaterzak van de ontvanger gebracht. Door een slangetje aan de naald wordt het vruchtwater weggezogen. De spanning op de buik van de moeder wordt minder groot en de kans op een vroegtijdige bevalling kleiner. Deze ingreep neemt de oorzaak van het probleem niet weg. Bovendien kan de hoeveelheid vruchtwater van de ontvanger weer snel toenemen. Vaak moet de amniodrainage dan ook meerdere keren herhaald worden. Dit is niet de eerste behandeling van keuze, maar kan soms als tijdelijke oplossing worden gebruikt.

Navelstrengcoagulatie

In sommige gevallen is één van beide foetussen erg ziek, terwijl de andere wel in goede conditie is. Als de zeer zieke foetus in de buik van de moeder overlijdt, is dit gevaarlijk voor de andere (gezonde) foetus. Bij overlijden kan de gezonde foetus via de bloedvatverbindingen naar de overleden foetus veel bloed kwijtraken. Hierdoor kan de gezonde foetus eveneens overlijden of ernstige schade oplopen. Om dit te vermijden kan ervoor gekozen worden om de navelstreng van de ernstig zieke foetus dicht te maken (navelstrengcoagulatie). Deze overlijdt dan, echter zonder dat er bloed van de gezonde foetus naar de overleden foetus kan stromen. Op deze manier wordt aan de foetus met de goede conditie de beste kans op overleven gegeven.

Soms blijkt tijdens de kijkoperatie dat een laserbehandeling niet mogelijk is. Ook dan kan gekozen worden voor navelstrengcoagulatie van één foetus om tenminste de andere foetus te redden. De keuze hiervoor wordt dan tijdens de kijkoperatie gemaakt. Uw arts zal u daarom voorafgaand aan de operatie uitgebreid voorlichten en met u bespreken wat uw wensen zijn.

Zwangerschapsafbreking

Soms zijn beide foetussen al zo ziek, dat de kansen op overleving zonder handicap minimaal zijn. In dat geval kan besloten worden de zwangerschap af te breken (mits de zwangerschapsduur niet boven de 24 weken is).

Afwachten

Tenslotte is het ook een optie om niets te doen en het natuurlijke beloop af te wachten. Belangrijk is dan om ook zelf als zwangere alert te zijn op symptomen als plotselinge toename van de buikomvang, strak gespannen buik en/of veel harde buiken. Dit kunnen signalen zijn van een plotselinge toename van de hoeveelheid vruchtwater en een verergering van het tweeling-transfusie syndroom.

Prognose

TTS vanaf stadium II heeft eigenlijk altijd behandeling nodig. Afwachten eindigt nagenoeg altijd in een extreme vroeggeboorte. Vaak overlijden dan beide kinderen. Voor elk type behandeling gelden verschillende kansen op succes. Uw arts zal deze uitgebreid met u bespreken.

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Het LUMC is niet alleen een centrum van medische zorg, maar ook van medisch onderzoek. Dit onderzoek is vaak niet mogelijk zonder de hulp van onze patiënten. Regelmatig vragen we patiënten om mee te doen aan nieuwe studies. Zo doen we momenteel onderzoek naar het verschil tussen twee behandelopties bij TTS in het eerste stadium: afwachten of het binnen drie dagen uitvoeren van een laserbehandeling. U arts kan u meer informatie geven over dit onderzoek, en de mogelijkheid om hieraan deel te nemen.