Stemproblemen en slikproblemen (laryngologie)

Ons onderzoek

Naast het leveren van patiëntenzorg houden we ons in het LUMC bezig met wetenschappelijk onderzoek. Dankzij deze studies kunnen we de zorg bij stem- en slikproblemen steeds verder verbeteren. Onze artsen en logopedisten doen daarom voortdurend onderzoek naar nieuwe diagnosetechnieken en nieuwe behandelmethoden.

Patiëntgebonden onderzoek

StemanalyseEen groot deel van ons onderzoek kunnen we niet verrichten zonder de hulp van onze patiënten. Zo doen we bij bepaalde aandoeningen voor en na de behandeling stem- en slikmetingen. Bijvoorbeeld via een vragenlijst. Ook verrichten we stemanalyses  bij stemafwijkingen. Door opnames te maken kunnen we de kwaliteit en functie van uw stem meten en vastleggen. Deze opnames gebruiken we om de resultaten van uw eigen behandeling te beoordelen en voor de beoordeling van behandelingen in zijn  algemeenheid.

Daarnaast lopen er in het LUMC ook vaak zogeheten clinical trials. Dit zijn studies naar bijvoorbeeld nieuwe behandelingen of nieuwe operatietechnieken, die mogelijk beter werken dan de huidige behandelingen. Het kan zijn we u vragen om hier aan mee te doen, maar u mag er uiteraard ook zelf naar informeren. Als u voor deze studies in aanmerking komt zal uw behandelend arts u hierover voorlichten. 

Onderzoek naar stem- en slikproblemen binnen de profileringsgebieden

Het LUMC heeft 7 profileringsgebieden: medische onderzoeksgebieden waarin we voorop willen lopen. Onderzoek naar stem- en slikproblemen behoort tot het profileringsgebied Innovation in Health Strategy and Quality of Care (zorginnovatie). In een profileringsgebied werken meerdere specialismen met elkaar samen. Juist deze intensieve samenwerking tussen verschillende disciplines leidt vaak tot nieuwe inzichten.

Waar doen we momenteel onderzoek naar?

Binnen het wetenschappelijk onderzoek naar stem- en slikproblemen zijn er 5 stemaandoeningen waar we ons extra op concentreren. Sinds 2007 verzamelen en analyseren we systematisch uitkomstgegevens van deze aandoeningen. Die gegevens dragen bij aan de continue verbetering van de behandeling. De 5 aandachtsgebieden zijn: 

  • sluitingsbeperkingen van de stembanden. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij stembandverlamming;
  • stembandverlittekening. Dit kan aangeboren zijn, maar ontstaat soms ook later; 
  • kwaliteit en functie van de stem na een behandeling voor beginnende stembandkanker. De FORECAST studie is een langlopende studie naar het effect op de kwaliteit en functie van de stem van twee verschillende behandelingen (laserchirurgie of bestraling) bij beginnende stembandkanker. Deze studie voeren we uit met het Erasmus MC in Rotterdam en het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) in Amsterdam; 
  • spasmodische dysfonie. Ook wel bekend als Adductor spasmodic dysphonia (AdSD). Dit is een neurologische aandoening waarbij de stembanden tijdens het spreken verkrampen; 
  • niet-organische stemstoornissen. Dit zijn stemproblemen waarbij de stembanden zelf helemaal intact zijn, maar de aansturing van de stembanden tijdelijk in een verkeerd patroon terecht is gekomen. 

Daarnaast doen we continu onderzoek naar de kwaliteit van leven bij slikproblemen. We onderzoeken hoe een slikprobleem de kwaliteit van leven beïnvloedt en welke bijdrage we kunnen leveren om die kwaliteit steeds verder te verbeteren.