Stemproblemen en slikproblemen (laryngologie)

Nazorg

De nazorg bij stem- en slikproblemen is voor iedereen anders. We stemmen de zorg achteraf daarom zorgvuldig af op uw aandoening, uw behandeling en uw wensen. Dit nemen we al tijdens het bespreken van het behandelplan met u door. U hoeft bij ons ook zelf geen afspraken te maken. Alle afspraken krijgt u per post toegezonden.

Welke nazorg bieden we bij stem- en slikproblemen?

Nadat een behandeling is gestart of afgerond, houden we in de gaten of de behandeling en eventuele revalidatie naar wens verlopen en of een behandeling aanslaat. Na bepaalde operaties doen we altijd op vaste momenten stemanalyses- of slikonderzoek om te kijken welk effect de behandeling heeft. Afhankelijk van het soort behandeling kan het zijn dat u een of meerdere keren terugkomt voor controle. 

Chirurgie

De laryngoloog bekijkt tijdens de controleafspraak het resultaat van een ingreep

Bij een chirurgische ingreep stellen we voorafgaand aan de operatie al een logopedisch plan op voor revalidatie. Uw eerste afspraak na de ingreep is daarom meestal met de logopedist. Deze begeleidt u alvast bij het opstarten van het stemgebruik en/of het slikken. Uw afspraak met de logopedist vindt meestal plaats in de eerste week na de operatie.

Na 2 tot 4 weken hebt u de eerste controleafspraak bij de KNO-arts/laryngoloog die de operatie heeft uitgevoerd. Dit geldt zowel voor stem- als slikoperaties. Tijdens deze afspraak bespreekt de arts met u of en wanneer een volgende controle nodig is. Bij sommige ‘kleinere’ ingrepen is de controleafspraak na 6 weken.   

Behandeling op de polikliniek

Na een behandeling op de polikliniek is een telefonische controle het meest gebruikelijk. U hoeft dan niet nog een keer terug te komen naar het LUMC. Een van onze teamleden zal u 2 weken na de behandeling bellen. Dit kan de KNO-arts/laryngoloog zijn, de logopedist of de verpleegkundig coördinator. 

Logopedie

Als u een logopedische behandeling krijgt, stellen we met u een behandelplan op waarin we evaluatiemomenten afspreken. Het kan ook zijn dat u een behandeling volgt bij een logopedist bij u in de buurt. Bijvoorbeeld omdat u niet in de buurt van het LUMC woont.

Waar moet u op letten na de behandeling?

Na de start van de behandeling is het belangrijk dat u ook zelf in de gaten houdt of uw klachten minder worden en of u last hebt van bijwerkingen. Deze informatie is belangrijk voor de controlemomenten. Uw behandelend arts zal u vertellen waar u precies op moet letten. Merkt u dat de klachten niet verminderen of zelfs verergeren, dan kunt u contact opnemen met de verpleegkundig coördinator.

Hoe kunt u ons bereiken?

Als u inhoudelijke vragen hebt, kunt u van maandag tot en met donderdag tussen 08.30 en 10.00 uur bellen met de verpleegkundig coördinator op tel. 071 - 529 80 57. Voor administratieve vragen belt u naar de polikliniek KNO op tel. 071 - 526 80 20. 

U kunt ons ook bereiken via e-mail: laryngologie@lumc.nl. We streven er naar om uw bericht op werkdagen binnen 24 uur te beantwoorden. Vermeld in uw e-mail in ieder geval:

  • uw naam en geboortedatum;
  • uw patiëntennummer (indien bekend);
  • het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Loopt u na uw behandeling tegen een probleem aan? Bel dan in het geval van medische spoed met  het secretariaat van de polikliniek KNO op tel. 071 - 526 80 20. Buiten kantooruren kunt u de spoedeisende hulp van het LUMC bereiken via de telefooncentrale: 071 - 526 91 11.