Stemproblemen en slikproblemen (laryngologie)

Behandeling

Zodra de oorzaak van uw stem- of slikprobleem is achterhaald, stellen we een behandeladvies op. In het LUMC is een groot aantal behandelingen mogelijk en we nemen uitgebreid met u door wat het beste bij uw situatie past. We bespreken altijd wat u van een behandeling kunt verwachten, maar bijvoorbeeld ook wat de mogelijke bijwerkingen zijn. Een behandeladvies wordt pas een behandelplan als u er ook zelf akkoord mee bent.

Welke behandelingen zijn er?

Welke behandeling voor u het meest geschikt is, hangt af van de uitslagen van de onderzoeken en uw eigen wensen. De verschillende behandelmethoden bij stem- en slikproblemen zijn uitgebreid en divers, variërend van medicijnen tot logopedie en chirurgie of een combinatie hiervan. 

Medicatie

Een stem- of slikprobleem kan veroorzaakt worden door een chronische ontsteking van het strottenhoofd. De oorzaak van zo’n ontsteking is bijvoorbeeld een allergie of terugvloeiend maagzuur. Dat laatste noemen we reflux. Naast ontstekingen kunnen we ook sommige neurologische stemproblemen met medicatie behandelen. Er zijn meerdere soorten medicijnen die u voorgeschreven kunt krijgen:

 • Protonpompremmers (maagzuurremmers) om de aanmaak van maagzuur te onderdrukken.
 • Anti-allergica om allergieën te behandelen.
 • Corticosteroïden om een ontsteking tijdelijk te onderdrukken. Deze medicijnen schrijven we vanwege de mogelijke bijwerkingen alleen voor een beperkte periode voor.
 • Propranolol. Dit is een zogenaamde bètablokker, een middel dat de bloeddruk verlaagt en het hart iets rustiger laat kloppen. Propranolol schrijven we voor bij sommige neurologische stemproblemen, bijvoorbeeld een stemtremor.

Logopedie

Stemoefeningen met hulp van de LaxVox methodeBij logopedie verbetert u met oefeningen de functie van uw stem en/of het slikken. Dit kan op verschillende manieren. De logopedist stelt samen met u een behandelplan op dat de beste oplossing biedt voor uw probleem. Enkele voorbeelden van logopedische behandelingen zijn: 

 • klassieke stem- of slikoefeningen;
 • LaxVox. Via een buis doet u stemoefeningen, waarbij water weerstand biedt. De weerstand van het water dient als ondersteuning bij de oefening;
 • Visualisatiemethode of manuele therapie. Hierbij leren we u de stem op een juiste manier aan te sturen. De visualisatiemethode is in het LUMC ontwikkeld en is gericht op stem- of spraakproblemen waar geen lichamelijke oorzaak voor is. Het bijzondere van deze methode is dat na 1 behandeling de stem en/of spraak meestal weer normaal wordt. 

Behandeling op de polikliniek

Dankzij vele technische vooruitgangen kunt u steeds vaker op de polikliniek terecht voor de behandeling van stem- en slikproblemen. Een opname is dan niet nodig. Enkele voorbeelden van veel uitgevoerde behandelingen zijn:

 • injecties met botulinetoxine (botox). Dit helpt vaak bij bepaalde neurologische stemproblemen (spasmodische dysfonie of een stemtremor);
 • injecties om de sluiting en/of trilling van de stembanden te verbeteren.

Chirurgie 

Sommige stem- of slikproblemen zijn het beste met een operatie te verhelpen. In het LUMC is een groot aantal ingrepen mogelijk. Deze zijn in te delen in twee hoofdcategorieën: inwendige en uitwendige ingrepen. Bij een inwendige ingreep benadert de chirurg uw strottenhoofd via uw mond. Een uitwendige ingreep vindt plaats via een incisie (snede) in de hals. Enkele veelvoorkomende ingrepen zijn:

 • microlarynxchirurgie. Dit is een ingreep via de mond aan de stembanden. Bijvoorbeeld een injectieaugmentatie met vet om de stembandsluiting te verbeteren. Welke handelingen de chirurg precies uitvoert is afhankelijk van de oorzaak van uw probleem. Microlarynxchirurgie passen we ook toe bij sommige slikproblemen; 
 • laryngeal framework surgery (LFS). Bij deze uitwendige ingreep verplaatsen we een of beide stembanden, zodat ze beter kunnen sluiten en de stemkwaliteit verbetert; 
 • slikverbeterende operaties. Bijvoorbeeld het klieven van de bovenste kringspier van de slokdarm (uitwendige myotomie). Dit opent de spier, waardoor u makkelijker kunt slikken. 

Uw behandeld KNO-arts/laryngoloog zal u uitgebreid informeren over de specifieke mogelijkheden en procedures die voor u gelden. 

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Het LUMC is niet alleen een centrum van gespecialiseerde medische zorg, maar ook van vooruitstrevend medisch onderzoek. Dit houdt in dat u soms kunt meedoen aan nieuwe studies, bijvoorbeeld naar nieuwe operatietechnieken. Mogelijk hebben deze bij u meer effect dan de standaardbehandeling. Uw KNO-arts/laryngoloog kan u vertellen aan welke onderzoeken u kunt meedoen.