Sclerodermie (systemische sclerose)

Onze zorg

Als u sclerodermie hebt, of vermoedt dat u het hebt, dan bent u bij ons in goede handen. Het LUMC loopt voorop in de behandeling van deze aandoening. Sclerodermie staat ook wel bekend als systemische sclerose. We hebben veel expertise in huis en u kunt bij ons ook terecht voor een zorgpad sclerodermie. Dit is een 1- of 2-daags programma waarin alle onderzoeken naar de aandoening zijn opgenomen. Deze onderzoeken verzekeren u van een goed onderbouwde diagnose en een op maat gemaakt behandeladvies.

Waarom u bij ons in goede handen bent

Lichamelijk onderzoekIn het LUMC bieden we geavanceerde zorg bij sclerodermie. Zo kunt u bij ons terecht voor nieuwe en complexe behandelingen, zoals een autologe stamceltransplantatie. We hebben de kennis in huis om tot de beste behandeling te komen en behandelen jaarlijks een groot aantal patiënten met sclerodermie uit heel Nederland.

Multidisciplinair team

Om tot een zorgvuldige diagnose te komen, werkt een team van verschillende specialisten intensief samen. Dit team bestaat uit een reumatoloog, een longarts en een cardioloog. En als het nodig is, betrekken we nog meer specialisten bij uw behandeling. Naast dit team van medisch specialisten zijn ook in sclerodermie gespecialiseerde reumaverpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en maatschappelijk werkers bij uw behandeling betrokken.

Zorgpad sclerodermie

Het LUMC is één van de eerste Nederlandse ziekenhuizen dat startte met het Zorgpad systemische sclerose. Om u als patiënt zo min mogelijk te belasten, doen we in het LUMC alle onderzoeken die nodig zijn in 2 dagen. Dat zijn de onderzoeken zoals aangegeven in de landelijke richtlijn Systemische sclerose (deze richtlijn staat bekend onder de naam “zorgpad systemische sclerose”). Tijdens de 2 dagen van het zorgpad in het LUMC krijgt u bovendien voorlichting en advies van verschillende zorgverleners en kunt u met al uw vragen terecht bij onze medisch specialisten.

De gespecialiseerde reumaverpleegkundigen zijn nauw bij uw zorgpad betrokken. Zij hebben ruime ervaring met sclerodermie en de klachten en problemen die daarbij op kunnen treden.

Doorlopende zorg

Als bij u de diagnose sclerodermie is gesteld, adviseren we ieder jaar het zorgpad te doorlopen. U ontvangt jaarlijks automatisch een nieuwe oproep. Zo houden we zicht op uw gezondheid en op het verloop van de ziekte. Bij verandering van uw situatie kunnen we daardoor tijdig de behandeling aanpassen.


Wat is sclerodermie/systemische sclerose?
Milde en ernstige vorm van sclerodermie