Sclerodermie (systemische sclerose)

Nazorg

Omdat sclerodermie een chronische aandoening is, blijft u onder controle. Daarnaast is het belangrijk dat u zelf ook alert blijft op veranderingen. Mochten zich problemen voordoen, neemt u dan contact op met uw behandelend reumatoloog.

Welke nazorg bieden wij bij sclerodermie?

Vanwege het chronische karakter van sclerodermie, is de zorg die we bieden doorlopend. Als u vragen hebt over uw deelname aan het zorgpad of over uw behandeling of behandeladvies, kunt u contact opnemen met de afdeling Reumatologie Ambulante Zorg.  Naast een afspraak met uw reumatoloog kunt u ook een afspraak maken met een reumaverpleegkundige.

Waar moet u op letten na het zorgpad?

Een patient meet zelf de bloeddruk met een bloeddrukmeter

Dankzij het zorgpad kunnen we jaarlijks evalueren hoe het gaat met uw gezondheid en het verloop van de ziekte. U blijft daarnaast bij uw eigen reumatoloog onder behandeling. We adviseren u om 6 tot 8 weken na het zorgpad een afspraak te hebben met uw reumatoloog om de uitslagen te bespreken. Zo kunt u op korte termijn met de geadviseerde behandeling starten. Als u patiënt bent in het LUMC, dan start de behandeling direct.

Mogelijk krijgt u het advies dagelijks uw bloeddruk te meten. Noteer deze metingen in een dagboekje. Dit geeft een goed overzicht van uw bloeddruk.

Hoe kunt u ons bereiken?

Bij medische vragen kunt u via de polikliniek Reumatologie contact opnemen met de reumatoloog, tel. 071 - 526 34 09 (van 09.00 - 12.00 uur en van 14:00 - 16:00 uur).

Hebt u meer vragen of wilt u graag aanvullende informatie? Belt u dan met de afdeling Reumatologie Ambulante Zorg, bereikbaar op tel. 071 - 526 46 62 (van 8.30 uur tot 16.00 uur).