Ziekte van Parkinson

Ons onderzoek

Over zowel het beloop van de ziekte van Parkinson als de behandeling hiervan bestaan nog veel onbeantwoorde vragen. In het LUMC streven we er naar om door middel van wetenschappelijk onderzoek bij te dragen aan nieuwe kennis rondom deze aandoening. Zo proberen we uiteindelijk de zorg rondom patiënten met Parkinson te kunnen verbeteren.

Patiëntgebonden onderzoek naar de ziekte van Parkinson

De onderzoeken die we in het LUMC verrichten zijn divers. Een deel van ons onderzoek vindt in het laboratorium plaats, maar vaak vragen we ook onze patiënten of ze mee willen doen. Een groot deel van ons onderzoek kunnen we namelijk niet verrichten zonder de hulp van diegenen om wie het draait. Uw medewerking aan onderzoek kan een groot verschil maken. We stellen het daarom zeer op prijs als u hiertoe bereid bent.

Meedoen met een onderzoek is altijd op vrijwillige basis. Dat betekent dat u er ook op ieder moment mee kunt stoppen als u dat wilt. Als u voor een onderzoek in aanmerking komt, zullen we u vragen om hier aan mee te doen. Neemt u de tijd om over dit verzoek na te denken en neem vooral een besluit waar u zichzelf prettig bij voelt. U mag uiteraard ook zelf informeren naar onze onderzoeken. De neuroloog zal u in ieder geval uitleggen wat u kunt verwachten.

Onderzoek naar SCCH en CRMO binnen de profileringsgebieden

Het LUMC heeft 7 profileringsgebieden: medische onderzoeksgebieden waarin het voorop loopt. Het onderzoek naar de ziekte van Parkinson maakt onderdeel uit van het profileringsgebied Translational Neuroscience. In een profileringsgebied werken meerdere specialismen met elkaar samen. Juist deze intensieve samenwerking tussen verschillende disciplines leidt vaak tot nieuwe inzichten, doordat onderzoeken vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd.

Waar doen we momenteel onderzoek naar?

In het LUMC zijn er meerdere onderzoeksprojecten naar de ziekte van Parkinson die momenteel lopen of die op korte termijn van start gaan:

ProPark

In het ProPark-onderzoek onderzoeken we hoe erfelijke factoren en samenstelling van de ontlasting van invloed zijn op de unieke  eigenschappen van mensen, het ontstaan van de ziekte en de bijwerkingen van de huidige medicijnen. Met de resultaten van dit onderzoek  hopen we in de toekomst behandelingen aan te kunnen bieden die beter op het individu afgestemd zijn. We zijn nog opzoek naar deelnemers  aan dit onderzoek. Voor meer informatie kunt u mailen naar propark@lumc.nl of bezoek www.proparkinson.nl .

DBS-onderzoek (Deep Brain Stimulation)

Als DBS-centrum proberen we de DBS-behandeling te optimaliseren. We streven naar het maximale effect van de operatie bij de minste bijwerkingen. Met dit doel initiëren we vele onderzoeken naar verbetering van de DBS-behandeling en doen we mee aan internationale studies.

TIM-Holocue

Freezing of gait (FOG), oftewel blokkeren tijdens het lopen, is een van de meest invaliderende motorische symptomen van de ziekte van Parkinson. In dit project proberen we daarom FOG-episoden te verlichten via op maat gemaakte cues, zoals horizontale balken om overheen te stappen, op het moment dat de patiënt hierom vraagt. Holocue is gericht op het verlichten en uiteindelijk voorkómen van FOG. Lees meer over TIM-Holocue

Biobank Parkinson

Voor toekomstig onderzoek is een grote hoeveelheid aan lichaamsmateriaal (onder andere bloed) nodig. In dit lichaamsmateriaal kunnen stoffen (biomarkers) worden ontdekt die bijdragen aan geneesmiddelontwikkeling en/of meer kennis geven over het ontstaan en beloop van de ziekte. Als uw arts bloed bij u laat prikken, of u doet mee aan een ander wetenschappelijk onderzoek, kan het zijn dat wij u vragen extra bloed af te staan dat wij in de biobank opslaan.

Wilt u meer weten over onze onderzoeksprojecten of over deelname aan een onderzoek? Neem dan contact op met ons onderzoeksteam via parkinsononderzoek@lumc.nl.