Ziekte van Parkinson

Nazorg

Omdat de ziekte van Parkinson een chronische en progressieve aandoening is, wordt u regelmatig gecontroleerd om het beloop van de ziekte te volgen. Wij proberen u zo goed mogelijk te begeleiden en waar nodig aanpassingen te maken in uw behandelplan. Samen met uw arts kijkt u waar het meest behoefte aan is en hoe wij u zo optimaal mogelijk kunnen ondersteunen.

Welke nazorg bieden wij bij de ziekte van Parkinson?

Hoe vaak u op controle komt, hangt af van het beloop van uw ziekte. Afhankelijk van hoe goed het met u gaat, komt u 1 tot 4 keer per jaar op controle. De controles vinden plaats bij de neuroloog of bij de Parkinsonverpleegkundige. 

Als uw situatie verslechtert, of als u vragen heeft over uw klachten of uw medicatie, kunnen we deze controles uitbreiden. Daarvoor hoeft het niet altijd noodzakelijk te zijn om een afspraak te maken met de neuroloog. Mogelijk vindt de controle telefonisch plaats of via de Parkinsonverpleegkundige.

DBS-operaties (Deep Brain Stimulation)

De DBS-operaties vinden plaats in het HagaZiekenhuis in Den Haag. Ook na de operatie komt u gedurende het eerste jaar hierna op controle in het HagaZiekenhuis. 

Verder krijgen alle DBS-patiënten een jaar na de operatie een uitgebreid onderzoek waarbij de verbetering van de bewegingsklachten nauwkeurig in kaart wordt gebracht. Dit onderzoek vindt meestal plaats in het LUMC. Na het eerste jaar  komt u nog 1 keer per jaar in het HagaZiekenhuis voor de controle van de hersenstimulator. De overige nacontroles vinden plaats bij uw eigen neuroloog, zodat u niet telkens naar Leiden hoeft te komen.

Wilt u tussentijds een afspraak maken, neem dan contact op met het secretariaat van de polikliniek neurologie, tel. 071 – 526 21 11. U krijgt dan zo snel mogelijk een telefonische afspraak met de arts of Parkinsonverpleegkundige.

Zorg dicht bij huis

We streven er altijd naar om de zorg voor u zo veel mogelijk dicht bij huis te organiseren. Bijvoorbeeld via een fysiotherapeut of logopedist via ParkinsonNet in uw woonplaats. U kunt zelf uw zorgverleners uitkiezen, maar we kunnen u hierbij ook assisteren. Geef het gerust aan als u graag hulp krijgt bij het vinden van de juiste zorgverleners.

Revalidatie & Observatie

Soms is het even niet meer mogelijk om thuis te blijven wonen, bijvoorbeeld omdat de klachten te erg zijn geworden. Er kan dan in overleg met u gekozen worden voor een tijdelijk verblijf in het revalidatiecentrum voor ouderen van Marente waar de specialist ouderengeneeskunde in samenwerking met uw neuroloog zoekt naar mogelijke oplossingen voor deze situatie.

Hoe kunt u ons bereiken?

Heeft u vragen over uw klachten of uw behandeling, of wilt u graag iets overleggen met uw arts? Belt u dan met de polikliniek neurologie op telefoonnummer 071 – 526 21 11 (op werkdagen tussen 8.15 en 11.30 uur en tussen 13.30 en 15.30 uur, niet bereikbaar op woensdagmiddag).

Heeft u vragen over wetenschappelijk onderzoek? Belt u dan met het secretariaat neurologie, tel. 071 - 526 21 97. Of mail naar parkinsononderzoek@lumc.nl.