Ziekte van Parkinson

Diagnose

Onze artsen hebben jarenlang ervaring met het herkennen van de symptomen van Parkinson en aanverwante aandoeningen. Dat is erg waardevol, want er is geen test die met zekerheid kan aantonen of uitsluiten dat u Parkinson heeft. De neuroloog stelt de diagnose Parkinson in principe op basis van een aantal klinische kenmerken.

Afspraak maken voor diagnose

Voor een afspraak bij een van de neurologen heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of eigen specialist. Nadat de verwijzing bij ons is binnengekomen, nemen we contact met u op om een afspraak te maken. U hoeft hier zelf niets voor te doen.

Op de dag van de afspraak kunt u zich op de derde verdieping van het LUMC melden bij de polikliniek Neurologie (locatie J3, routenummer 585).

Wie komt u tegen en wat staat u te wachten?

Uw eerste afspraak heeft u bij een neuroloog gespecialiseerd in bewegingsstoornissen, of bij een neuroloog in opleiding die onder supervisie staat van deze specialist. Tijdens dit consult komen uw klachten uitgebreid aan bod, zowel de klachten van het bewegen als van het algeheel functioneren. Ook verrichten we een uitgebreid neurologisch onderzoek naar deze verschijnselen.

Op basis van deze bevindingen kan de neuroloog vaak al een diagnose stellen of juist zaken uitsluiten. Daarnaast maken we ook een afspraak bij de Parkinsonverpleegkundige, die betrokken is bij de behandeling en die u kan ondersteunen bij verschillende aspecten van de ziekte.

Mogelijke vervolgonderzoeken

Soms is het nodig om aanvullend onderzoek te verrichten. Bijvoorbeeld als het klinische onderzoek nog te veel onduidelijkheid geeft of als er een kans is dat er erfelijke factoren in het spel zijn.

  • Beeldvormend onderzoek: een MRI-scan wordt gemaakt om andere aandoeningen die kunnen lijken op de ziekte van Parkinson uit te sluiten. Ook kunnen soms nucleaire scans nodig zijn.
  • Genetisch onderzoek: bij een deel van de gevallen kan een erfelijke afwijking een oorzaak zijn van de ziekte van Parkinson. Met name bij relatief jonge patiënten of als de ziekte al in de familie voorkomt, kan dit het geval zijn. Uw neuroloog zal met u bespreken wat een genetisch onderzoek voor u kan betekenen.

Uitslag van het onderzoek

Omdat de ziekte van Parkinson op grond van klinische verschijnselen wordt vastgesteld, kan de neuroloog vaak al bij het eerste consult een waarschijnlijke diagnose geven. Dit geldt vooral als er sprake is van typische kenmerken van de ziekte. Aanvullend onderzoek kan aanverwante aandoeningen vervolgens uitsluiten. De neuroloog kan u zorgvuldig inlichten over de aard van uw klachten en wat u eventueel kunt verwachten tijdens het beloop van de ziekte. Vervolgens stelt de neuroloog samen met u een behandelplan op, bijvoorbeeld een individueel medicatieschema.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

  • Neem een recente medicatielijst mee, zodat de arts precies weet welke medicijnen u gebruikt. Ook kan dit in ons patiëntensysteem geregistreerd worden. Als u niet zeker bent over welke medicatie u gebruikt, kunt u deze lijst bij uw apotheek opvragen.
  • Bij het neurologisch onderzoek wordt u gevraagd u uit te kleden tot op het ondergoed. Houdt u daar rekening mee door gemakkelijk zittende kleding aan te trekken.
  • Het is goed mogelijk dat u vragen hebt. Schrijft u deze van tevoren op. Zo voorkomt u dat u belangrijke vragen vergeet te stellen. Het kan ook handig zijn om iemand mee te nemen om u te helpen. Bijvoorbeeld om alle antwoorden en informatie die u van uw arts krijgt te noteren zodat u dit thuis nog eens rustig na kunt lezen.

Waar u nog rekening mee kunt houden

Omdat het LUMC een opleidingsziekenhuis is, kan het zijn dat u te maken krijgt met een arts in opleiding tot medisch specialist (aios). Deze artsen hebben de opleiding geneeskunde afgerond en zullen de bevindingen en adviezen bespreken met een van de specialisten.

Ook kan het zijn dat u te maken krijgt met een coassistent (geneeskundestudent in opleiding tot arts). Zij kunnen (een deel van) het gesprek of neurologisch onderzoek bij u verrichten. Ook zij staan onder supervisie van een afgestudeerd arts. U zult altijd bij uw consult een arts te spreken krijgen.