Ziekte van Parkinson

Behandeling

Als bij u de ziekte van Parkinson is vastgesteld, gaat uw neuroloog samen met u op zoek naar een behandeling die het beste bij u past. Dat kan een traditionele behandeling zijn, maar ook een behandeling in het kader van een wetenschappelijk onderzoek. Dit wordt uitgebreid met u besproken. Uiteindelijk bepaalt u zelf altijd bij welke behandeling u zich het prettigst voelt.

Welke behandelingen zijn er?

De eerste stap in het behandelproces is orale medicatie. Op basis van uw klachten en wensen vullen we deze behandeling verder aan

Orale medicatie

Er zijn verschillende soorten medicaties die de klachten kunnen verlichten. Meestal starten we in het begin met een lage dosering om bijwerkingen te voorkomen. Afhankelijk van de klachten krijgt u één of meerdere soorten pillen. Soms gebruiken we een pleister in plaats van pillen. Uw neuroloog bespreekt met u welke medicatie het beste bij u past.

Ondersteunende therapie

Bij de ziekte van Parkinson is het belangrijk om ondersteuning te krijgen waar nodig. Denk hierbij aan logopedie ter verbetering van spraak en slikproblemen, aan fysiotherapie om te oefenen op bewegen of aan ergotherapie voor advies over het uitvoeren van activiteiten of het maken van aanpassingen in uw leefomgeving. De psycholoog kan u begeleiden bij emotionele en psychische klachten zoals bijvoorbeeld problemen met het accepteren van en omgaan met de ziekte.

Al deze disciplines zijn vertegenwoordigd in een regionaal samenwerkingsverband dat ParkinsonNet genoemd wordt. De neuroloog of parkinsonverpleegkundige zal u wijzen op de mogelijkheden van dit netwerk en hoe een afspraak geregeld kan worden.

Continue dopaminerge therapie

Dit wordt vaak ‘pomptherapie’ genoemd. Patiënten bij wie de ernst van de bewegingsklachten erg wisselt, kunnen in aanmerkingen komen voor een pomp die medicatie continu toedient. Deze pompen zijn er in twee categorieën, namelijk de ‘apomorfinepomp’ en de ‘duodopapomp’. Uw neuroloog kan u adviseren of u hiervoor in aanmerking komt en de voor- en nadelen hiervan met u bespreken.

Deep Brain Stimulation (DBS)

Ook deze therapie is bedoeld voor mensen die veel last hebben van beven dat niet minder wordt door de medicatie of die last hebben van wisselingen in de werking van de medicatie. In dit laatste geval is er sprake van van periodes dat de medicatie niet of onvoldoende werkt, waardoor de Parkinsonklachten toenemen en/of periodes dat de medicatie te ‘goed’ werkt en overtollige bewegingen veroorzaakt. Door continue stimulatie van een bepaald hersengebied blijft het niveau van functioneren bij DBS constant. Daardoor zijn er weinig tot geen wisselingen over de dag.

Omdat niet iedereen kan profiteren van deze operatie en omdat dit een hersenoperatie met bijbehorend risico’s betreft, gaat er een uitgebreide screening aan vooraf om na te gaan of iemand geschikt is voor DBS. Deze screening vindt plaats in het LUMC. Uw eigen neuroloog kan u hiervoor verwijzen. In samenwerking met het HagaZiekenhuis in Den Haag - waar de operaties en het vervolgtraject plaatsvinden - maakt het LUMC deel uit van de 7 Nederlandse centra voor DBS.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

  • Neem een recente medicatielijst mee, zodat de arts precies weet welke medicijnen u gebruikt. Ook kan dit in ons patiëntensysteem geregistreerd worden. Als u niet zeker bent over welke medicatie u gebruikt, kunt u deze lijst bij uw apotheek opvragen.
  • Het is goed mogelijk dat u vragen hebt. Schrijft u deze van tevoren op. Zo voorkomt u dat u belangrijke vragen vergeet te stellen. Het kan ook handig zijn om iemand mee te nemen om u te helpen. Bijvoorbeeld om alle antwoorden en informatie die u van uw arts krijgt te noteren zodat u dit thuis nog eens rustig na kunt lezen.

Wat is de prognose?

De ziekte van Parkinson is een progressieve ziekte. Dat betekent dat de klachten over tijd toe zullen nemen en zullen verergeren. De aard van de klachten en het beloop van de ziekte verschillen per persoon. De neuroloog zal uw situatie uitgebreid met u bespreken.

Er bestaat momenteel geen medicatie die de ziekte kan remmen of stoppen. Daarom doen we in het LUMC continu onderzoek naar het beloop van de ziekte en naar nieuwe medicatie die mogelijk de ziekte kan remmen.

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Dankzij het uitgebreide onderzoek dat we doen naar de ziekte van Parkinson, heeft u vaak toegang tot de nieuwste behandelmethoden en kunt u bijdragen aan onze zoektocht naar een geneesmiddel voor de ziekte van Parkinson. Als er onderzoeken zijn waar u aan mee kunt doen, zal de neuroloog dit met u bespreken. Uiteraard mag u ook altijd zelf vragen naar onze lopende onderzoeken.