Osteoporose (botontkalking)

Ons onderzoek

Het LUMC is niet alleen een centrum van zorg, maar ook van wetenschappelijk onderzoek. Onze artsen en wetenschappers doen voortdurend onderzoek naar nieuwe diagnosetechnieken, nieuwe medicijnen en andere behandelmethoden bij osteoporose. Dankzij nieuwe inzichten en verbeterde technologieën kunnen we u steeds beter helpen.

Patiëntgebonden onderzoek

Veel van het onderzoek dat we doen naar osteoporose kunnen we alleen maar verrichten als patiënten zelf deelnemen. We stellen het daarom zeer op prijs als u hiertoe bereid bent. Als patiënt hebt u er ook profijt van dat bij ons de nieuwste geneesmiddelen worden getest. Als de standaardmedicijnen bij u onvoldoende werken, heeft een experimenteel middel mogelijk meer effect. Deze middelen worden in studieverband aangeboden.

U kunt uw arts ernaar vragen, maar het behandelteam zal ook zelf de behandelmogelijkheden met u bespreken.

Waar doen we momenteel onderzoek naar?

We hebben binnen het LUMC altijd meerdere studies lopen naar osteoporose. Sommige onderzoeken zijn patiëntgebonden, andere vinden vooral in het laboratorium plaats.

Botdichtheidsmeting en wervelonderzoek

We onderzoeken diverse methodes om uw botdichtheid nog beter en betrouwbaarder in beeld te brengen met de huidige beschikbare meetapparatuur door bijvoorbeeld de techniek van de meting aan te passen aan u.