Osteoporose (botontkalking)

Ons onderzoek

Het LUMC is niet alleen een centrum van zorg, maar ook van wetenschappelijk onderzoek. Onze artsen en wetenschappers doen voortdurend onderzoek naar nieuwe diagnosetechnieken, nieuwe medicijnen en andere behandelmethoden bij osteoporose. Dankzij nieuwe inzichten en verbeterde technologieën kunnen we u steeds beter helpen.

Patiëntgebonden onderzoek

Micro-indentatie: een patient krijgt een klein naaldje op het scheenbeen om de hardheid van het bot te metenVeel van het onderzoek dat we doen naar osteoporose kunnen we alleen maar verrichten als patiënten zelf deelnemen. We stellen het daarom zeer op prijs als u hiertoe bereid bent. Als patiënt hebt u er ook profijt van dat bij ons de nieuwste geneesmiddelen worden getest. Als de standaardmedicijnen bij u onvoldoende werken, heeft een experimenteel middel mogelijk meer effect. Deze middelen worden in studieverband aangeboden.

Als uw situatie zich ervoor leent en u voldoet aan de criteria, kunt u meedoen met deze clinical trials. U kunt uw arts ernaar vragen, maar het behandelteam zal ook zelf de behandelmogelijkheden met u bespreken.

Onderzoek naar osteoporose binnen de profileringsgebieden

Het LUMC heeft 7 profileringsgebieden: medische onderzoeksgebieden waarin het voorop wil lopen. De onderzoeken rond osteoporose behoren tot meerdere van deze profileringsgebieden: Ageing (gezond oud worden) en Innovation in Health Strategy and Quality of Care (zorginnovatie). In een profileringsgebied werken meerdere specialismen met elkaar samen. Juist deze intensieve samenwerking tussen verschillende disciplines leidt vaak tot nieuwe inzichten.

Waar doen we momenteel onderzoek naar?

We hebben binnen het LUMC altijd meerdere studies lopen naar osteoporose. Sommige onderzoeken zijn patiëntgebonden, andere vinden vooral in het laboratorium plaats.

Nieuw medicijn

Momenteel doen we mee aan een internationaal onderzoek naar een veelbelovend medicijn tegen osteoporose (romosozumab). Dit middel stimuleert de botaanmaak. Het LUMC is 1 van de 3 Nederlandse ziekenhuizen die een rol spelen in dit onderzoek. Voor deze studie nemen we geen nieuwe patiënten meer aan, de resultaten worden in het najaar verwacht.

Micro-indentatie

We onderzoeken een nieuwe methode om de kwaliteit van het bot te meten. Met een klein naaldje op het scheenbeen kunnen we in 10 minuten de hardheid van het bot bepalen. Micro-indentatie kan een aanvulling zijn op de standaard botdichtheidsmeting. Er zijn diverse studies met dit apparaat, onder meer bij mensen jonger dan 50 jaar en bij mensen die gestart zijn met anti-osteoporose medicatie. Het apparaat is nog in ontwikkeling en het LUMC is het enige ziekenhuis in Nederland dat hiermee werkt.

Botdichtheidsmeting en wervelonderzoek

We onderzoeken diverse methodes om uw botdichtheid nog beter en betrouwbaarder in beeld te brengen met de huidige beschikbare meetapparatuur door bijvoorbeeld de techniek van de meting aan te passen aan u.

Botontkalking en niertransplantatie

Nierproblemen gaan vaak gepaard met osteoporose en een verhoogde kans op breuken. We onderzoeken of er na een niertransplantatie verandering is in de mate van botontkalking en of nierpatiënten met osteoporose baat hebben bij behandeling met het bisfosfonaat clodronaat.