Neuro-Psychiatrische klachten bij systemische lupus erythematosus (NPSLE)

Ons onderzoek

Dankzij wetenschappelijk onderzoek is onze kennis over neuro-psychiatrische klachten bij SLE steeds verder uitgebreid. We doen onderzoek naar de mogelijke oorzaken van SLE om de behandeling voor onze patiënten steeds verder te kunnen verbeteren. Onze artsen en onderzoekers zijn daar continu mee bezig, zodat we nieuwe ontwikkelingen ook zo snel mogelijk in de praktijk kunnen toepassen.

Patiëntgebonden onderzoek naar neuro-psychiatrische klachten bij SLE

De onderzoeken die we verrichten zijn heel divers. Een deel van ons onderzoek vindt in het laboratorium plaats, maar vaak vragen we ook onze patiënten of ze zelf mee willen doen. Want een groot deel van ons onderzoek naar neuro-psychiatrische klachten bij SLE kunnen we niet verrichten zonder de hulp van diegenen om wie het draait.

Als uw situatie zich ervoor leent en u voldoet aan de criteria, kunt u meedoen met dit zogeheten klinisch onderzoek. U kunt uw arts of verpleegkundig specialist ernaar vragen, maar het behandelteam zal ook zelf de mogelijkheden met u bespreken. We informeren u uitvoerig en u krijgt altijd de tijd om thuis eerst goed na te denken over deelname. En als u meedoet met een onderzoek is dat altijd op vrijwillige basis. Dat betekent dat u er ook op ieder moment mee kunt stoppen als u dat wilt.

Onderzoek naar NPSLE binnen de profileringsgebieden

Binnen het LUMC werken onderzoekers van verschillende specialismen samen in zogenoemde profileringsgebieden. De verschillende expertises versterken elkaar en samen komen we tot nieuwe invalshoeken. Het onderzoek naar NPSLE maakt deel uit van de profileringsgebieden Immunity, Infection and Tolerance en Biomedical Imaging.

Waar doen we momenteel onderzoek naar?

  • De ontstaanswijze van NPSLE en het verloop van NPSLE.
  • Het diagnostisch proces voor het vaststellen van NPSLE.
  • De behandeling van NPSLE.
  • Onderzoek naar specifieke antistoffen die mogelijk een rol spelen bij NPSLE.
  • Kwaliteit van leven bij NPSLE en de relatie tussen kwaliteit van leven en objectieve parameters zoals veranderingen op de MRI van de hersenen en het resultaat van neuropsychologisch onderzoek.
  • De bruikbaarheid en relevantie voor de praktijk van onlangs ontwikkelde nieuwe criteria voor SLE.
  • Onderzoek naar nieuwe MRI technieken in relatie tot NPSLE.