Neuro-Psychiatrische klachten bij systemische lupus erythematosus (NPSLE)

Diagnose

Om een goede diagnose te stellen, is het nodig dat we een aantal onderzoeken bij u doen. Deze onderzoeken zijn ondergebracht in het zorgpad en vinden in principe allemaal op dezelfde dag plaats, zodat we u zo snel mogelijk duidelijkheid kunnen geven.

Afspraak maken voor het NPSLE Zorgpad

Uw specialist kan u naar het LUMC verwijzen voor het NPSLE Zorgpad. Na de verwijzing neemt de verpleegkundig specialist contact met u op om de inhoud en de planning van het zorgpad te bespreken.

U krijgt per post een overzicht van het programma. In die brief staat ook welke afspraken u hebt op welke poliklinieken en waar u zich op de afgesproken dag kunt melden.

Wie komt u tegen en wat kunt u verwachten?

Op de dag van uw afspraak komt u verschillende specialisten tegen: een neuroloog, vasculair geneeskundige, psychiater, neuropsycholoog, verpleegkundig specialist reumatologie en reumatoloog.

Het onderzoek

Naast de gesprekken die u heeft met de verschillende specialisten, krijgt u ook een aantal onderzoeken. Onderzoeken die u in ieder geval kunt verwachten zijn:

  • Laboratoriumonderzoek: Er wordt bloed- en urineonderzoek verricht voor een brede analyse naar onder meer autoantistoffen, ontstekingswaarden, uw nierfunctie en verschillende andere orgaanfuncties.
  • Neuropsychologisch onderzoek: Dit onderzoek bestaat uit een gesprek met de neuropsycholoog en het afnemen van een aantal testen. De resultaten van deze testen geven bijvoorbeeld informatie over uw geheugen, uw concentratievermogen, werktempo, uw taal en waarneming, spraak, ruimtelijk inzicht en motoriek.
  • MRI-scan van de hersenen: Magnetic Resonance Imaging (MRI) is een onderzoeksmethode waarbij we van buitenaf afbeeldingen van het inwendige van de mens kunnen maken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een magneetveld en radiogolven. Om de hersenen optimaal te kunnen beoordelen, krijgt u via een infuus contrastvloeistof toegediend. Deze vloeistof zorgt ervoor dat bijvoorbeeld organen of bloedvaten als het ware 'oplichten' op de scan, zodat de arts een veel beter onderscheid kan maken. 

Het kan zijn dat er nog aanvullende onderzoeken nodig zijn. Uw arts zal dit met u bespreken. We streven ernaar om ook die aanvullende onderzoeken op dezelfde dag plaats te laten vinden. Incidenteel is het nodig om hier een aparte afspraak voor te maken.

Uitslag van het onderzoek

Twee weken nadat u het zorgpad heeft doorlopen, bespreken de specialisten hun bevindingen en de onderzoeksuitslagen in een multidisciplinair overleg. Tijdens dit overleg komen ze gezamenlijk tot een diagnose en stellen ze een passend behandeladvies voor u op. U heeft op diezelfde dag een afspraak op de polikliniek Reumatologie, zodat de reumatoloog en verpleegkundig specialist meteen het behandeladvies met u kunnen bespreken. Ook informeren we uw verwijzend specialist over het advies. De behandeling wordt namelijk door uw eigen behandelaar ingezet in het ziekenhuis waar u onder controle bent. Zo heeft u de juiste zorg dicht bij huis.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

  • Het is goed mogelijk dat u vragen heeft. Schrijft u deze van tevoren op. Zo voorkomt u dat u belangrijke vragen vergeet te stellen.
  • Neem een recente medicatielijst mee, zodat de artsen precies weten welke medicijnen u gebruikt. Weet u niet precies wat u gebruikt? Dan kunt u een medicatielijst bij uw apotheek ophalen.
  • Kom zo mogelijk niet alleen, maar neem iemand mee om u te ondersteunen en met u mee te denken.
  • Trek voor uw eigen comfort makkelijk zittende kleding aan op de dag van de onderzoeken.