Neuro-Psychiatrische klachten bij systemische lupus erythematosus (NPSLE)

Behandeling

Nadat er een behandelplan is opgesteld, informeren wij uw eigen specialist zodat deze met de behandeling kan starten. We streven er namelijk naar om uw behandeling zoveel mogelijk in een voor u vertrouwde omgeving plaats te laten vinden. De behandeling bij NPSLE kan zowel uit een behandeling met medicijnen bestaan als uit niet-medicamenteuze adviezen of een combinatie van beide.

Welke behandelingen zijn er mogelijk bij NPSLE?

De medicamenteuze behandeling van NPSLE kunnen we in 3 groepen indelen:

Symptomatische behandeling

Bij deze vorm van behandeling pakken we niet de oorzaak van NPSLE aan, maar richten we ons juist op de klachten die NPSLE bij u veroorzaakt. Welke behandeling u kunt verwachten, is afhankelijk van uw symptomen.

Afweeronderdrukkende medicijnen

Bij SLE keert het immuunsysteem zich tegen het eigen lichaam. We geven daarom medicijnen die deze afweerreactie onderdrukt.

Bloedverdunners/bloedplaatsjesremmers

Bij een probleem met de bloeddoorstroming in de hersenen, zoals bij een herseninfarct of TIA, geven we deze middelen om verdere schade/zuurstoftekort zo goed mogelijk te voorkomen. Bloedverdunners onderdrukken bepaalde stollingsmechanismen in het bloed. Bloedplaatjesremmers belemmeren de werking van bloedplaatjes (trombocyten). Bloedplaatjes zijn verantwoordelijk  voor het samenklonteren van het bloed.

Voorbeelden van niet-medicamenteuze behandelingen zijn psychologische begeleiding en cognitieve revalidatie. Daarnaast worden leefstijladviezen gegeven.

De keuze voor een behandeling maken we op basis van de ernst en het meest waarschijnlijke ontstaansmechanisme van uw klachten. Vaak bestaat een behandeling uit een combinatie van bovenstaande opties.

Wat is de prognose bij NPSLE?

Neuro-psychiatrische klachten die voorkomen bij SLE, wisselen sterk en variëren van mild tot ernstig. Het soort symptomen, de ernst van de klachten en de onderliggende oorzaak kan bij iedere patiënt anders zijn. Daarom is het niet mogelijk om een algemene prognose te geven. Uw arts bespreekt met u wat u in uw situatie waarschijnlijk kunt verwachten.

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Naast een centrum van medische zorg is het LUMC een centrum van wetenschappelijk onderzoek. Dat merkt u als patiënt ook. Zo werken we aan de hand van de laatste wetenschappelijke inzichten. U kunt zelf ook benaderd worden voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld voor onderzoek dat is gericht op het verbeteren van de zorg of betere beeldvorming van het zenuwstelsel. We zullen u ook vragen om bij het bloedprikken 2 extra buisjes bloed af te staan voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek.