Narcolepsie

Ons onderzoek

Narcolepsie kunnen we nog niet genezen. Wel kunnen we de symptomen van deze slaapziekte vaak goed bestrijden. Dat is een grote stap in de goede richting, maar we zijn er nog niet. Via wetenschappelijk onderzoek zoeken we continu naar nieuwe methoden om narcolepsie op te sporen, te behandelen en hopelijk ooit voorgoed te genezen.

Patiëntgebonden onderzoek naar narcolepsie

De onderzoeken die we verrichten zijn heel divers. Een deel van ons onderzoek vindt in het laboratorium plaats, maar vaak vragen we ook onze patiënten of ze mee willen doen. Een groot deel van ons onderzoek kunnen we niet verrichten zonder de hulp van diegenen om wie het draait. We stellen het daarom zeer op prijs als u hiertoe bereid bent.

Ook als u geen last hebt van narcolepsie kunt u een bijdrage leveren. We zoeken regelmatig gezonde vrijwilligers voor onderzoeken, zodat we resultaten van mensen met en zonder narcolepsie kunnen vergelijken.

Toegang tot nieuwe behandelmethoden

Als patiënt kunt u er ook profijt van hebben dat bij ons de nieuwste behandelmethoden worden getest. Als uw situatie zich ervoor leent en u voldoet aan de criteria, dan kunt u meedoen met deze zogeheten klinische studies (clinical trials). U kunt uw arts hier op elk moment naar vragen, maar het behandelteam zal zelf ook alle mogelijkheden met u bespreken.

Onderzoek naar narcolepsie binnen de profileringsgebieden

Het LUMC heeft 7 profileringsgebieden: medische onderzoeksgebieden waarin we voorop willen lopen. De onderzoeken rond narcolepsie behoren tot het profileringsgebied Translational Neuroscience. In een profileringsgebied werken meerdere specialismen met elkaar samen. Juist deze intensieve samenwerking tussen verschillende disciplines leidt vaak tot nieuwe inzichten.

Waar doen we momenteel onderzoek naar?

Ons onderzoek naar narcolepsie is zeer breed, maar grofweg in te delen in drie hoofdtaken:

Immuunonderzoek

Waarschijnlijk ontstaat narcolepsie doordat het afweersysteem het eigen lichaam aanvalt. Daarbij raken de cellen beschadigt die de stof hypocretine aanmaken, dat zorgt voor een goed slaap-waakritme. Daarom is een belangrijk deel van ons onderzoek gericht op het afweersysteem. We proberen uit te zoeken welke onderdelen van het afweersysteem een rol spelen, zodat we meer kennis over de ziekte opdoen en wellicht een manier vinden om de oorzaak van de ziekte te behandelen. We werken voor dit onderzoek onder meer samen met onderzoeksgroepen uit Duitsland en Zwitserland.

Lichaamsgewicht

Gewichtstoename is een van de symptomen van narcolepsie. Hoe dat precies ontstaat, is nog niet helemaal duidelijk. Op dit moment proberen wij te achterhalen op welke manier narcolepsie kan leiden tot gewichtstoename.

Medicatieonderzoek

Wij onderzoeken het effect van nieuwe medicijnen op de belangrijkste symptomen van narcolepsie. U kunt, als u daarvoor in aanmerking komt, meedoen met deze internationale studies. Met deze onderzoeken leveren wij een bijdrage aan de ontwikkeling van betere, effectievere medicijnen voor narcolepsie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw behandelaar bij Slaap-Waakcentrum SEIN Heemstede.