Migraine en clusterhoofdpijn

Ons onderzoek

Migraine en clusterhoofdpijn kunnen we nog niet genezen. Wel kunnen we deze vormen van hoofdpijn vaak voorkomen of goed bestrijden. Dat is een grote stap in de goede richting, maar we zijn er nog niet. Via wetenschappelijk onderzoek zoeken we continu naar nieuwe methoden om migraine en clusterhoofdpijn op te sporen, te behandelen en hopelijk ooit voorgoed te genezen.

Patiëntgebonden onderzoek 

De onderzoeken die we verrichten zijn heel divers. Een deel van ons onderzoek vindt in het laboratorium plaats, maar vaak vragen we ook onze patiënten of ze mee willen doen. Want een groot deel van ons onderzoek kunnen we niet verrichten zonder de hulp van diegenen om wie het draait. We stellen het daarom zeer op prijs als u hiertoe bereid bent.

Ook als u geen last hebt van migraine of clusterhoofdpijn kunt u een bijdrage leveren. We zoeken regelmatig gezonde vrijwilligers voor onderzoeken, zodat we resultaten onderling kunnen vergelijken. Op onze onderzoekspagina kunt u precies zien aan welke onderzoeken u mee kunt doen en hoe u zich kunt opgeven. 

Toegang tot nieuwe behandelmethoden

Een patient krijgt uitleg over het neurostimulatie-onderzoek

Als patiënt kunt u er ook profijt van hebben dat bij ons de nieuwste behandelmethoden worden getest. Als een standaardbehandeling bij u onvoldoende werkt, heeft een experimentele methode mogelijk meer effect. Deze methoden bieden we in studieverband aan. 

Als uw situatie zich ervoor leent en u voldoet aan de criteria, kunt u meedoen met deze zogeheten klinische studies (clinical trials). U kunt uw arts hier op elk moment naar vragen, maar het behandelteam zal ook zelf alle mogelijkheden met u bespreken.

Onderzoek naar hoofdpijn binnen de profileringsgebieden

Het LUMC heeft 7 profileringsgebieden: medische onderzoeksgebieden waarin het voorop wil lopen. De onderzoeken rond hoofdpijn behoren tot het profileringsgebied ‘Translational Neuroscience’. In een profileringsgebied werken meerdere specialismen met elkaar samen. Juist deze intensieve samenwerking tussen verschillende disciplines leidt vaak tot nieuwe inzichten.

Waar doen we momenteel onderzoek naar?

In het LUMC lopen altijd meerdere onderzoeken naar migraine en clusterhoofdpijn. Deze onderzoeken vinden plaats binnen een team dat bestaat uit internationaal gerenommeerde artsen en onderzoekers van verschillende afdelingen van het LUMC.

Onderzoek naar migraine

  • Erfelijkheidsonderzoek. We vergelijken het DNA van patiënten met migraine met het DNA van personen zonder migraine. Zo hopen we de erfelijke factoren voor migraine op te sporen en onze kennis over de mechanismen die een rol spelen bij migraine te vergroten. Dit onderzoek vindt plaats in een groot internationaal samenwerkingsverband en heeft al aanwijzingen opgeleverd voor mogelijke erfelijke factoren. Dit zal in de toekomst leiden tot meer inzicht en hopelijk tot nieuwe behandelingen.
  • Biochemisch onderzoek. Er zijn aanwijzingen dat bepaalde biochemische processen in de hersenen van migrainepatiënten permanent verstoord zijn. Hierdoor reageren de hersenen overgevoelig op bepaalde prikkels. Het vinden van die biochemische factoren kan een belangrijke bijdrage leveren aan het ontrafelen van mechanismen die leiden tot een migraineaanval.
  • Hormonaal onderzoek. Vrouwen hebben veel vaker last van migraine dan mannen. Veel vrouwen rapporteren dat hormonale invloeden hun migraine-aanvallen doen verergeren of  verminderen. Meer frequente en hevigere aanvallen rondom de menstruatie of minder migraine tijdens een zwangerschap zijn hier voorbeelden van. Wij onderzoeken samen met het Erasmus MC hoe sekshormonen migraine beïnvloeden en doen ook onderzoek naar nieuwe behandelmogelijkheden.

Onderzoek naar hemiplegische migraine

  • Erfelijkheidsonderzoek. Nog niet alle genen die verband houden met hemiplegische migraine zijn bekend. We zoeken daarom continu naar nieuwe genen. Dat doen we door DNA van patiënten te onderzoeken. Zo hopen we meer te leren over het ontstaan van hemiplegische migraine. Dat moet leiden tot aanknopingspunten voor nieuwe behandelingen.

Onderzoek naar clusterhoofdpijn

  • Vragenlijstonderzoek. Om een beter beeld te krijgen van het beloop van de aandoening en mogelijke voorspellende factoren, houden we een groot vragenlijstonderzoek onder clusterhoofdpijnpatiënten. Dit is een onderzoeksmethode die vaker wordt gebruikt. Deelnemers die dat willen, kunnen ook bij toekomstige vragenlijsten meedoen. Zo proberen we steeds nieuwe inzichten te krijgen op het gebied van clusterhoofdpijn. 
  • Erfelijkheidsonderzoek. We verzamelen op grote schaal het DNA van patiënten met clusterhoofdpijn om deze te vergelijken met het DNA van personen zonder clusterhoofdpijn. Zo hopen we de erfelijke factoren voor clusterhoofdpijn op te sporen en onze kennis over de mechanismen die een rol spelen bij clusterhoofdpijn te vergroten.
  • Neurostimulatie-onderzoek. Bij patiënten met de chronische vorm van clusterhoofdpijn werken medicijnen niet altijd voldoende. Momenteel doen we daarom bij deze specifieke groep patiënten onderzoek naar het effect van elektrische stimulatie van de achterhoofdzenuw. Die stimulatie gebeurt met een neurostimulator, een apparaatje dat we via een operatie onder de huid plaatsen.

Samenwerkingsverbanden

We werken op nationaal en internationaal niveau samen om grote groepen hoofdpijnpatiënten te kunnen onderzoeken. Ook kunnen we dankzij (internationale) samenwerkingen gebruik maken van technologie die in Leiden niet beschikbaar is. Bijvoorbeeld technologie om meer inzicht te krijgen in de erfelijke factoren.

Steun ons onderzoek

Het onderzoek dat de afdeling Neurologie doet naar hoofdpijn krijgt van veel kanten steun. Samen met het LUMC zorgen betrokken instellingen, stichtingen, bedrijven en particulieren ervoor dat we continu onderzoek kunnen blijven doen. Wilt u ook een bijdrage leveren, dan kan dat uiteraard. We stellen elke vorm van ondersteuning enorm op prijs.