Migraine en clusterhoofdpijn

Nazorg

Een behandeling is meestal niet het einde van de zorg die het LUMC biedt. Zolang het nodig is houden we een vinger aan de pols en het kan zijn dat u langere tijd bij ons onder controle blijft. Ook kunt u altijd bij ons terecht als u ergens tegenaan loopt of nog vragen hebt.

Welke nazorg bieden we bij migraine en clusterhoofdpijn?

Consult met de hoofdpijnverpleegkundigeAls u gestart bent met een behandeling, blijft u in eerste instantie onder controle bij het LUMC. Elke 3 maanden kijken we hoe het met u gaat en of de behandeling goed aanslaat. Afhankelijk van uw situatie houden we zo de eerste 1 of 2 jaar een vinger aan de pols. Als alles goed gaat verwijzen we u daarna terug naar uw eigen huisarts of specialist. Het kan ook zijn dat we dit al eerder doen. Bijvoorbeeld omdat u niet in de buurt van Leiden woont. We stemmen de zorg dan af met uw eigen arts en blijven altijd bereikbaar voor overleg of vragen.

In sommige gevallen blijft u langer onder controle. Bij hemiplegische migraine en clusterhoofdpijn is het bijvoorbeeld niet ongewoon dat u voor een langere periode terugkomt in het LUMC.

Nadat u bent terugverwezen kan het zijn dat we op een later moment alsnog weer contact opnemen. Bijvoorbeeld als er nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen zijn op het gebied van diagnostiek of behandelingen. Mogelijk vragen we uw medewerking aan een wetenschappelijk onderzoek of een klinische studie met nieuwe behandelmethodes.

Waar moet u op letten tijdens de behandeling?

Na de start van de behandeling is het belangrijk dat u ook zelf in de gaten houdt of uw klachten minder worden en of u last hebt van bijwerkingen. Deze informatie is belangrijk voor de controlemomenten. Merkt u dat de klachten niet verminderen of zelfs verergeren, dan kunt u contact opnemen met de hoofdpijnverpleegkundige.

Hoe kunt u ons bereiken?

Loopt u tegen problemen aan of hebt u nog vragen? Het secretariaat van de hoofdpijnpolikliniek is het best bereikbaar via de mail: hoofdpijnsecretariaat@lumc.nl. U kunt ook altijd contact opnemen met de polikliniek Neurologie via telefoonnummer 071 - 526 21 11 (op werkdagen tussen 08.15 en 11.30 uur bereikbaar, vraag naar de hoofdpijnsecretaresse).  

De hoofdpijnverpleegkundigen zijn het beste te bereiken via de mail: hoofdpijnverpleegkundigen@lumc.nl (maandag, dinsdag en vrijdag).