Migraine en clusterhoofdpijn

Behandeling

Migraine en clusterhoofdpijn hebben een grote impact op het dagelijks functioneren. Niet alleen werk of opleiding lijden vaak onder de hoofdpijnaanvallen, maar ook het sociale leven. En dat terwijl we deze vormen van hoofdpijn vaak goed kunnen voorkomen of bestrijden. Na het stellen van de diagnose beginnen we daarom zo snel mogelijk met een behandeling. In het LUMC hebt u bovendien toegang tot experimentele behandelmethoden die ergens anders nog niet beschikbaar zijn.

Welke behandelingen zijn er?

Er zijn verschillende manieren om migraine en clusterhoofdpijn te behandelen. Genezing is niet mogelijk, maar een goede behandeling kan wel tot een aanzienlijk betere kwaliteit van leven leiden. 

Medicijnen

Met medicijnen kunnen we de symptomen van migraine en clusterhoofdpijn redelijk goed onderdrukken, hoewel deze behandeling niet bij iedereen aanslaat. De medicatie is in twee groepen onder te verdelen:  

  • Injectiespuit met sumatriptanAanvalsbehandeling. Als u minder dan 2 keer per maand last hebt van aanvallen of als de effecten van een aanval bij u relatief kort aanhouden, schrijven we medicijnen voor waarmee u de aanval direct kunt bestrijden. U kunt deze innemen zodra de aanval begint. 
  • Preventieve behandeling (profylaxe). Hebt u vaker last van aanvallen of zijn de effecten van een aanval langdurig of moeilijk te behandelen? Dan krijgt u ook een preventieve behandeling. Dit houdt in dat u medicijnen voorgeschreven krijgt om aanvallen op voorhand te voorkomen, te beperken of deze minder heftig te maken zodat acute medicatie beter aanslaat. Deze behandeling kan bestaan uit al bekende medicatie of uit nieuw ontwikkelde medicatie zoals bijvoorbeeld anti-CGRP-middelen. Die middelen richten zich tegen CGRP, een eiwit dat een belangrijke rol speelt bij aanvallen. Deze laatste klasse van middelen is alleen nog maar beschikbaar in compassioniate user-programma’s waar het LUMC ook aan meedoet. Dat betekent dat deze medicijnen nog niet vergoed worden en alleen in uitzonderingsgevallen voorgeschreven kunnen worden.

Het is niet mogelijk om vooraf te voorspellen hoe u reageert op deze behandeling(en). We maken een keuze daarom altijd in overleg met u. We bouwen de behandeling langzaam op en proberen zo mogelijke bijwerkingen te voorkomen.

Afkickperiode

Voordat we de behandeling met medicatie starten, is het belangrijk om te weten dat er bij patiënten met chronische migraine vaak sprake is van overgebruik van acute hoofdpijnmedicatie wat leidt tot medicatieovergebruikshoofdpijn. Dit overgebruik moet dan eerst aangepakt worden. In het geval van overgebruik zult u geadviseerd worden om eerst alle (hoofd)pijnmedicatie en cafeïne te staken gedurende 3 maanden. De hoofdpijnverpleegkundige zal u begeleiden gedurende deze afkickperiode. 

Stoppen met medicijnen en cafeïne blijkt vaak al heel goed te werken. Voor veel mensen is deze stap genoeg om het aantal hoofdpijndagen sterk terug te dringen. Na 3 maanden komt u terug op de polikliniek en bespreekt de neuroloog met u het ingevulde hoofdpijndagboek en kijkt welke hoofdpijn u nog heeft en of hiervoor een behandeling moet worden opgestart.

Houdt u er rekening mee dat deze behandeling is gericht op patiënten met chronische migraine. Migraine is chronisch als u meer dan 15 dagen per maand hoofdpijn heeft, waarvan tenminste 8 migrainedagen. Bij niet-chronische migraine is er meestal geen sprake van medicatieafhankelijkheid en is er geen afkickperiode nodig om tot een behandelplan te komen. 

Probeer niet op eigen initiatief te stoppen met uw huidige medicijnen, maar doe dit altijd in overleg met de neuroloog.

Leefstijladviezen

We proberen u niet alleen met medicijnen te helpen, maar ook met adviezen die u in het dagelijks leven kunt toepassen. Bijvoorbeeld over de hoeveelheid cafeïne die u dagelijks kunt innemen. Of over het omgaan met ontwenning bij de afbouw van in het verleden te veel voorgeschreven medicijnen bij migraine.  Kleine veranderingen in de leefstijl hebben vaak al een positief effect op de regelmaat en de ernst van hoofdpijnaanvallen. 

Zuurstoftherapie bij clusterhoofdpijn

Zuurstoftherapie is een aanvalstherapie waarmee u de klachten van een clusterhoofdpijnaanval kunt onderdrukken. Zodra u een aanval voelt opkomen inhaleert u zuivere zuurstof. Hoe eerder u dit doet, hoe beter deze behandelmethode werkt. U hoeft hiervoor niet naar het ziekenhuis. U krijgt thuis een zuurstoffles en alle benodigdheden om de zuurstof te inhaleren. 

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Het LUMC is niet alleen een centrum van geavanceerde medische zorg, maar ook van geavanceerd medisch onderzoek. Dit houdt in dat u kunt meedoen aan de nieuwste studies, met de nieuwste behandelmethoden. Mogelijk hebben deze bij u meer effect dan de standaardbehandeling. Uw behandelend arts kan u vertellen welke onderzoeken momenteel lopen en waar u aan kunt meedoen. 

Momenteel loopt er in het LUMC bijvoorbeeld een internationaal wetenschappelijk onderzoek naar achterhoofdzenuwstimulatie als behandeling voor clusterhoofdpijn. We onderzoeken of het elektrisch stimuleren van de achterhoofdzenuw helpt tegen de chronische vorm van clusterhoofdpijn die niet met medicijnen te behandelen is.