Hersenvliestumor in de schedelbasis (meningeoom)

Ons onderzoek

In het LUMC staat de patiënt centraal. Dit komt ook tot uiting in het wetenschappelijk onderzoek dat we doen. Een belangrijk doel van dit onderzoek is een nog betere zorg en toekomst voor patiënten met een hersenvliestumor. Wij richten ons daarbij vooral op de kwaliteit van leven en op de vraag hoe we die kwaliteit het beste kunnen verhogen (Value Based Healthcare).

Patiëntgebonden onderzoek naar hersenvliestumoren 

De onderzoeken die we verrichten zijn heel divers. Een deel van ons onderzoek vindt in het laboratorium plaats, maar vaak vragen we ook onze patiënten of ze zelf mee willen doen. Want een groot deel van ons onderzoek naar hersenvliestumoren kunnen we niet verrichten zonder de hulp van diegenen om wie het draait. 

Als uw situatie zich ervoor leent en u voldoet aan de criteria, kunt u meedoen met dit zogeheten klinisch onderzoek. U kunt uw arts ernaar vragen, maar het behandelteam zal ook zelf de mogelijkheden met u bespreken. We informeren u uitvoerig en u krijgt altijd de tijd om thuis eerst goed na te denken over deelname. En als u meedoet met een onderzoek is dat altijd op vrijwillige basis. Dat betekent dat u er ook op ieder moment mee kunt stoppen als u dat wilt. 

Onderzoek naar hersenvliestumoren binnen de profileringsgebieden

Binnen het LUMC werken onderzoekers van verschillende specialismen samen in zogenoemde profileringsgebieden. De verschillende expertises versterken elkaar en samen komen we tot nieuwe invalshoeken. Het onderzoek naar hersenvliestumoren maakt deel uit van het profileringsgebied Innovation in Health Strategy Quality of Care.