Hersenvliestumor in de schedelbasis (meningeoom)

Nazorg

Na uw opname in het ziekenhuis kunt u terug naar huis. Tijdens het ontslaggesprek bespreken wij de adviezen voor thuis met u. Ook worden afspraken gemaakt voor de controles op de polikliniek.

Afspraken op de polikliniek

 • Na zes tot acht weken bezoekt u de polikliniek voor een afspraak met de neurochirurg en eventueel met een andere specialist.
 • Meestal wordt dan ook een afspraak voor een MRI gemaakt, om het resultaat van de operatie of bestraling te beoordelen.
 • Voor de uitslag van de MRI komt u na ongeveer drie maanden terug op de polikliniek. 
 • Als bij dit laatste bezoek wordt besloten dat u geen begeleiding meer nodig heeft van de neurochirurg, dan vinden de controleafspraken voortaan plaats bij uw neuroloog in het LUMC of in uw eigen ziekenhuis.

Waar moet u op letten na uw behandeling?

Bij de volgende verschijnselen moeten u of uw huisgenoten direct contact opnemen met de dienstdoende huisarts:

 • Verward raken
 • Helder vocht dat uit de neus of wond lekt (hersenvocht)
 • Niet aanspreekbaar zijn
 • Epileptische aanval
 • Braken
 • Plotseling bloeden uit de mond
 • Pijn die plotseling en ernstig heviger wordt
 • Plotselinge en ernstige vermindering van vaardigheden als lopen en praten.

Leefregels

Na de operatie moet u zich thuis aan de volgende leefregels houden:

 • U mag de eerste zes weken na de operatie geen zwaar (huishoudelijk) werk doen. 
 • Tijdens de eerste afspraak op de polikliniek bespreekt u met uw arts wanneer u weer kunt gaan werken. Afhankelijk van uw toestand en de aard van uw werk is dit meestal tussen vier weken en drie maanden na de operatie. 
 • U mag vrij bewegen, maar het is verstandig om uzelf niet te forceren. Probeer te luisteren naar uw lichaam. Bouw uw conditie gedurende de eerste zes weken langzaam op.
 • Of u mag autorijden hangt af van uw klachten en symptomen, zoals epilepsie. U bent zelf verantwoordelijk voor deze beslissing, maar uw arts kan u wel adviseren. Op de website van het CBR vindt u meer informatie.

Hoe kunt u ons bereiken?

Hebt u vragen of loopt u tegen problemen aan? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Onder Contact en aanvullende informatie vindt u alle gegevens van de afdelingen die bij de zorg betrokken zijn. 

Buiten kantooruren kunt u zich bij zeer urgente problemen melden bij de spoedeisende hulp van het LUMC.