Hersenvliestumor in de schedelbasis (meningeoom)

Behandeling

De behandeling van een hersenvliestumor in de schedelbasis is maatwerk. Het multidisciplinaire team van het LUMC bepaalt samen met u wat de beste aanpak is. Daarbij spelen verschillende factoren een rol, waaronder de locatie van de tumor, de soort tumor, de grootte, de groeisnelheid van de tumor, uw leeftijd en gezondheid en uw persoonlijke voorkeur.

Behandelmogelijkheden

Er zijn drie behandelmogelijkheden bij een hersenvliestumor in de schedelbasis:

Afwachten en controleren

Soms groeit de hersenvliestumor heel langzaam en geeft weinig klachten. Het is dan mogelijk om af te wachten en met scans te controleren of de tumor groeit. Als de tumor te groot wordt of als meer klachten ontstaan, kan alsnog voor een operatie gekozen worden.

Operatieve behandeling

De operatie kan varieren van redelijk eenvoudig tot uitermate gecompliceerd. Bij de operatie maakt de chirurg een luikje in de schedel, boven het gebied waar de tumor zich bevindt. Het harde hersenvlies wordt geopend en vervolgens kan de tumor met een speciaal apparaat worden weggetrild en weggezogen.

Hersenvliestumoren zijn meestal goed van het normale hersenweefsel afgegrensd en vaak in hun geheel te verwijderen. Het gewone hersenweefsel wordt uiteraard met rust gelaten. De chirug let er tijdens de operatie goed op dat neurologisch belangrijke gebieden niet beschadigen. Een hersenvliestumor in de schedelbasis wordt onder de hersenen door verwijderd. De hersenzenuwen zijn hierbij het meest kwetsbaar. Om deze te beschermen kiest de chirurg er soms voor om de tumor via de neus of het oor te benaderen.

Bestraling (radiotherapie)

Als de tumor moeilijk te bereiken is of als de tumor is teruggekomen na een operatie, kunt u behandeld worden met bestraling. Er zijn verschillende vormen van bestraling mogelijk, afhankelijk van de plaats en de grootte van de tumor.

Ook in het zeer zeldzame geval dat de tumor kwaadaardig wordt (en dus uitzaait) kiezen we vaak voor bestraling.

Na de operatie

  • Hoe de operatie verloopt en wat de gevolgen zijn, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Hersenvliestumoren kunnen lang onopgemerkt blijven en daardoor naar verhouding heel groot worden. Ook kunnen ze op lastig bereikbare plaatsen groeien, zoals diep aan de schedelbasis. De grootte en de locatie zijn van invloed op het risico op neurologische klachten na de operatie.
  • Het weggenomen weefsel wordt altijd onderzocht door de patholoog. De uitslag van dit onderzoek is na ongeveer een week bekend.
  • Als de tumor helemaal verwijderd is, is meestal geen nabehandeling nodig.
  • Soms kan de tumor niet volledig verwijderd worden, bijvoorbeeld omdat deze op een moeilijk bereikbare plaats zit. Een tumor die aan de schedelbasis ligt, is moeilijker in zijn geheel te verwijderen dan een tumor die aan de oppervlakte van de schedel ligt.

Wat gebeurt er als de tumor niet helemaal verwijderd is?

Als de tumor niet in zijn geheel verwijderd is, blijft u lange tijd onder controle bij de neuroloog of de neurochirurg. Als uit controle met een MRI of CT-scan blijkt dat de tumor opnieuw groeit, kunnen een nieuwe operatie of bestraling nodig zijn.

Het doel van bestraling is om het overgebleven tumorweefsel te inactiveren, waardoor geen groei meer optreedt. Dit lukt bijna altijd.

Wat gebeurt er als de tumor niet goedaardig is?

Heel soms blijkt een hersenvliestumor kwaadaardig te zijn. Dan blijft u onder strenge controle van uw neurochirurg. Er kan besloten worden om een aanvullende bestraling te geven. Vaak zorgt de bestraling ervoor dat het tumorweefsel niet verder groeit.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

  • Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen, dan moet u daar in overleg met de neurochirurg tien dagen voor de opname mee stoppen
  • Weet u niet zeker of u bloedverdunnende medicijnen gebruikt? Neem dan altijd contact op met de huisarts of met uw behandelend arts in het ziekenhuis.
  • De diagnose hersenvliestumor en de operatie kunnen ingrijpend voor u zijn. Daarom is het goed als u zich oriënteert. U kunt over de aandoening lezen en praten met familie of vrienden. Vragen kunt u altijd stellen aan uw behandelend arts.

Wat is de prognose bij een meningeoom?

De prognose na een succesvolle behandeling van een hersenvliestumor in principe goed. Uit onderzoek blijkt wel dat patiënten klachten kunnen houden nadat de tumor is verwijderd. U blijft langdurig onder controle, omdat een hersenvliestumor (ongemerkt) terug kan komen.

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

In het LUMC doen we wetenschappelijk onderzoek naar de zorg voor patiënten met een hersenvliestumor en naar het effect  van de behandeling op de lange termijn. Het LUMC doet ook mee met diverse internationale studies naar nieuwe medicijnen.Uw behandelend arts kan u vragen of u wilt deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek. Deelname aan wetenschappelijk onderzoek is altijd vrijwillig. Als u niet wilt deelnemen, heeft dit geen invloed op uw behandeling.