Hypofysetumor

Ons onderzoek

In het LUMC staat de patiënt centraal. Dit komt ook tot uiting in het wetenschappelijk onderzoek dat we doen. Een belangrijk doel van dit onderzoek is het verbeteren van de zorg en de toekomst voor patiënten met een hypofysetumor. Wij richten ons daarbij vooral op de kwaliteit van leven en op de vraag hoe we die kwaliteit het beste kunnen verhogen (Value Based Health Care).

Patiëntgebonden onderzoek naar hypofysetumoren 

De onderzoeken die we verrichten zijn heel divers. Een deel van ons onderzoek vindt in het laboratorium plaats, maar vaak vragen we ook onze patiënten of ze zelf mee willen doen. Want een groot deel van ons onderzoek naar hypofysetumoren kunnen we niet verrichten zonder de hulp van diegenen om wie het draait. 

Als uw situatie zich ervoor leent en u voldoet aan de criteria, kunt u meedoen met dit zogeheten klinisch onderzoek. U kunt uw arts ernaar vragen, maar het behandelteam zal ook zelf de mogelijkheden met u bespreken. We informeren u uitvoerig en u krijgt altijd de tijd om thuis eerst goed na te denken over deelname. En als u meedoet met een onderzoek is dat altijd op vrijwillige basis. Dat betekent dat u er ook op ieder moment mee kunt stoppen als u dat wilt. 

Onderzoek naar hypofysetumoren binnen de profileringsgebieden

Binnen het LUMC werken onderzoekers van verschillende specialismen samen in zogenoemde profileringsgebieden. De verschillende expertises versterken elkaar en samen komen we tot nieuwe invalshoeken. Het onderzoek naar hypofysetumoren maakt deel uit van de profileringsgebieden Cancer Pathogenesis and Therapy, Vascular and Regenerative Medicine en Innovation in Health Strategy Quality of Care.

Om ons wetenschappelijk onderzoek zo goed mogelijk te doen, beheert het LUMC een verzameling van biomateriaal van patiënten met hypofysetumoren, een biobank.

Waar doen we momenteel onderzoek naar?

  • Een studie naar patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten voor hypofysetumorpatiënten. Oftewel: hoe voelt de patiënt zich na de behandeling? We kunnen de hypofysefunctie heel goed meten, maar het meten van de directe en indirecte gevolgen voor de patiënt is veel moeilijker. De onderzoekers ontwikkelen een vragenlijst die deze directe en indirecte gevolgen goed weergeeft.
  • Een studie naar het dag/nachtritme van patiënten met een grote hypofysetumor. Onderzocht wordt of druk op de hypothalamus dit ritme beïnvloedt.
  • Een studie naar de vraag hoe de hypofysetumor, en de behandeling hiervan, de kwaliteit en kwantiteit van het werk van de patiënt beïnvloedt. We willen dat patiënten hun werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren en onze behandelingen hierop aanpassen.
  • Een studie waarbij patiënten snel na de operatie van de hypofysetumor naar huis mogen. In de thuissituatie verrichten zij zelf, samen met de huisarts, metingen voor de postoperatieve zorg en de screening op eventuele zeldzame late complicaties. Wij verwachten dat de kwaliteit van leven van de patiënt verbetert als deze in de eigen thuisomgeving kan herstellen.
  • Een studie naar de risicofactoren voor gewrichtsschade en gewrichtsklachten bij acromegalie.
  • Een studie naar de gevolgen van de ziekte van Cushing op het functioneren van het brein.

Als u suggesties hebt voor wetenschappelijk onderzoek, dan kunt u contact met ons opnemen. Dat stellen wij zeer op prijs.