Hypofysetumor

Nazorg

Na uw opname in het ziekenhuis kunt u terug naar huis. Tijdens het ontslaggesprek bespreken wij de adviezen voor thuis met u. Ook worden afspraken gemaakt voor de controles op de polikliniek.

Welke nazorg kunnen wij bieden?

Afspraken op de polikliniek

 • Na één week is er een bloedmeting om de vochthuishouding te controleren (natrium). De endocrinoloog heeft dan contact met u. 
 • Na 6 tot 8 weken bezoekt u de polikliniek voor een afspraak met de neurochirurg en de endocrinoloog. Het aantal weken tussen ontslag en polikliniekbezoek is afhankelijk van uw hypofysefuncties. Vaak moet u voor deze afspraak bloed laten afnemen. Dit gebeurt op dezelfde dag.
 • Zo nodig heeft u rond dezelfde tijd een afspraak met de oogarts. 
 • Ongeveer een half jaar na de operatie bezoekt u het combinatiespreekuur van de endocrinoloog en de neurochirurg. Voor dit bezoek wordt een MRI-scan gemaakt, onder meer om te kijken of het operatiedoel is bereikt. Tijdens dit bezoek stellen we samen met u een plan op voor het vervolg van de behandeling.
 • Als bij dit bezoek wordt besloten dat u geen begeleiding meer nodig heeft van de neurochirurg, dan vinden de controleafspraken voortaan plaats bij uw endocrinoloog in het LUMC of in uw eigen ziekenhuis.

Waar moet u op letten na uw behandeling?

Neem direct contact op met uw neurochirurg of de dienstdoende endocrinoloog wanneer u in de eerste dagen of weken thuis:

 • zich ziek voelt;
 • hoge koorts krijgt;
 • het idee heeft dat er hersenvocht uit de neus lekt.

Richtlijnen voor thuis

Na de operatie moet u zich thuis aan de volgende leefregels houden: 

 • U mag de eerste zes weken na de operatie niet bukken met uw hoofd voorover. 
 • U mag de eerste zes weken na de operatie niet hard uw neus snuiten. 
 • U mag de eerste zes weken na de operatie geen zware (huishoudelijke) werkzaamheden verrichten. 
 • Tijdens de eerste poliklinische afspraak bespreekt u met uw arts wanneer u weer kunt gaan werken. Afhankelijk van uw toestand en de aard van uw werk is dit meestal tussen de vier weken en drie maanden na de operatie. 
 • U mag vrij bewegen, maar het is verstandig om uzelf niet te forceren. Probeer te luisteren naar uw lichaam. Bouw uw conditie gedurende de eerste zes weken langzaam op.

Contact bij problemen na uw behandeling

Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen. Uw casemanager is uw eerste aanspreekpunt. Op de contactpagina vindt u alle gegevens van de betrokken afdelingen.

Buiten kantooruren kunt u zich bij zeer urgente problemen melden bij de spoedeisende hulp van het LUMC.