Hyperparathyreoïdie

Ons onderzoek

Hoewel hyperparathyreoïdie zeer goed te behandelen is, zijn de medisch specialisten en wetenschappers van het LUMC voortdurend op zoek naar nog betere diagnosetechnieken en behandelmethodes. Via wetenschappelijk onderzoek verbreden we de kennis van hyperparathyreoïdie en werken we continu aan nog betere zorgverlening.

Patiëntgebonden onderzoek

De onderzoeken die we in het LUMC verrichten naar hyperparathyreoïdie zijn heel divers. Soms vindt een onderzoek uitsluitend in het laboratorium plaats en soms vragen we onze patiënten of ze mee willen doen aan een onderzoek. Zeker studies bij mensen om wie het gaat, leveren vaak betrouwbare kennis op. We stellen het daarom zeer op prijs als u bereid bent om mee te werken aan een onderzoek.

Gebruik van nieuwe geneesmiddelen

Als patiënt hebt u er ook profijt van dat bij ons de nieuwste geneesmiddelen worden getest. Als de standaardmedicijnen bij u onvoldoende werken, heeft een experimenteel middel mogelijk meer effect. Deze middelen worden in studieverband aangeboden. Als uw situatie zich ervoor leent en u voldoet aan de criteria, kunt u meedoen met deze clinical trials. U kunt uw arts ernaar vragen, maar het behandelteam zal ook zelf de behandelmogelijkheden met u bespreken.

Waar doen we momenteel onderzoek naar?

De studies die we in het LUMC doen naar hyperparathyreoïdie, wisselen regelmatig. Zo hebben we onderzoek gedaan naar de controlemomenten na een behandeling. Daaruit is gebleken dat controles in het eerste jaar na een operatie voldoende zijn om te concluderen of iemand genezen is of niet. Ook hebben de internisten van het LUMC deelgenomen aan onderzoek naar medicijnen bij aanhoudende hyperparathyreoïdie. Deze middelen zijn nodig voor mensen die niet geopereerd kunnen worden.

Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat onze behandeling uw kwaliteit van leven verbetert. Om dit beter te kunnen meten, zijn we bezig een speciale Nederlandse vragenlijst voor hyperparathyreoïdiepatiënten te ontwikkelen. Als u geopereerd moet gaan worden voor uw aandoening dan zal u voor dit onderzoek benaderd worden.