Hyperparathyreoïdie

Diagnose

Er bestaan 3 vormen van hyperparathyreoïdie: primair, secundair en tertiair. Bent u doorverwezen naar het LUMC? Dan kijken we eerst welke vorm van hyperparathyreoïdie u hebt en of er complicaties spelen. We proberen de onderzoeken zoveel mogelijk op dezelfde dag plaats te laten vinden, zodat we u snel duidelijkheid kunnen geven over uw situatie.

Afspraak maken voor diagnose hyperparathyreoïdie

Uw huisarts of een andere specialist verwijst u door naar het LUMC als er een vermoeden bestaat dat u hyperparathyreoïdie hebt. Voor het maken van de afspraak stuurt u of uw verwijzer de verwijsbrief naar het LUMC. U hoort dan schriftelijk van ons wanneer u langs kunt komen voor de onderzoeken. Ook krijgt u van ons alles wat u nodig hebt om u alvast voor te bereiden op de onderzoeken. Op de onderzoeksdag zelf kunt u zich melden aan de balie van de polikliniek Endocrinologie van het LUMC (routenummer 25).

Wie komt u tegen en wat kunt u verwachten?

Uw regievoerend arts (hoofdbehandelaar) is een internist-endocrinoloog of een internist-endocrinoloog in opleiding. De regievoerend arts wordt ondersteund door een doktersassistente en een verpleegkundige. In een later stadium kunt u ook een chirurg van de sectie Hoofd/hals chirurgie treffen. Tijdens de onderzoeksdag kijkt uw behandelaar in eerste instantie welke vorm van hyperparathyreoïdie u hebt. Dit is van groot belang voor de behandeling. Deze wisselt namelijk sterk afhankelijk van de vorm. Daarnaast kijken we of de aandoening heeft geleid tot complicaties, zoals nierstenen en botontkalking, met een botdichtheidsmeting, echo of CT-scan van de nieren en 24-uursurine verzameling op calcium.

Het onderzoek

Op de afgesproken dag verrichten we een aantal onderzoeken:

 • Bloedonderzoek. We kijken naar de hoeveelheid bijschildklierhormoon in uw bloed en het kalkgehalte.
 • Urineonderzoek: Een 24-uurs urinemeting van kalkuitscheiding zegt veel over de kalkhuishouding in uw lichaam.
 • Echo of CT-scan van de nieren. Met een echo of CT-scan kunnen we eventuele nierstenen en kalkafzetting in de nieren ontdekken.
 • Botdichtheidsmeting. Dit gebeurt met een zogeheten DEXA-scanner en duurt ongeveer 15 minuten.

Op basis van deze onderzoeken bepalen we welke vorm van hyperparathyreoïdie u hebt en of u baat hebt bij een operatie. Komt u in aanmerking voor een ingreep, dan volgt op de eerste serie onderzoeken nog een tweede serie onderzoeken.

Vervolgonderzoeken

Aan een operatie aan de bijschildklieren gaat altijd extra onderzoek vooraf. Dat is nodig, omdat de bijschildklieren lang niet altijd netjes in de buurt van de schildklier liggen. Bij de ene persoon zitten ze hoog in de hals, bij de ander laag in de borststreek. Het is dus noodzakelijk om voorafgaand aan de operatie te bepalen waar de bijschildklieren zich bevinden. Er zijn soms meerdere onderzoeken nodig om deze positie exact te bepalen:

 • Echo van de hals. Deze laat zien of uw bijschildklieren vergroot zijn. Meestal geeft dit al uitsluitsel over de positie van de bijschildklieren.
 • MIBI-scan. Is er toch nog meer onderzoek nodig, dan maken we een MIBI-scan. Deze scan maakt de positie zichtbaar van de overactieve bijschildklier(en). Hiervoor krijgt u een kleine, veilige hoeveelheid radioactieve stof (MIBI) toegediend. Deze stof plast u nadien gewoon weer uit.
 • PET CT-scan met choline. Ook met deze scan wordt er gekeken naar waar de overactieve bijschildklier precies zit. Deze scan wordt vaak pas gedaan als de MIBI-scan of de echo van de hals geen duidelijke afwijkingen laat zien of niet overeenkomt met de echo van de hals. Meer informatie over dit onderzoek vindt u in deze folder.
 • Veneuze sampling. Deze test voeren we alleen uit als de eerdere onderzoeken geen uitsluitsel geven. Op verschillende plaatsen in de bloedvaten nemen we bloedmonsters af, die we onderzoeken op het gehalte bijschildklierhormoon. Voor dit onderzoek brengen we een dun slangetje (catheter) in via de lies. Het onderzoek vindt plaats bij de afdeling Radiologie tijdens een dagopname. Hiervoor komt u apart een keer naar het ziekenhuis. Ook op dit onderzoek volgt een CT-scan ter bevestiging.
 • CT-scan. Ter bevestiging van de resultaten van de PTH sampling. 

Uitslag van de onderzoeken

De resultaten van de onderzoeken bespreken we altijd binnen ons multidisciplinaire team. Samen zoeken we naar het beste behandelplan. Welke behandeling het beste bij uw situatie past, hangt af van de soort hyperparathyreoïdie die u hebt en uw klachten. Daardoor kan de behandeling per patiënt sterk verschillen.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

 • Zorg dat u op de onderzoeksdag het buisje met 24-uurs urine bij zich hebt.
 • U krijgt van ons een vragenlijst over kwaliteit van leven. Vul deze in en neem de vragenlijst mee op de onderzoeksdag.
 • Het is goed mogelijk dat u vragen hebt. Schrijf deze op, zodat u ze niet vergeet.

Waar u nog rekening mee kunt houden

Uw behandelend arts kan een arts in opleiding tot specialist zijn. Dit heet een aios. Een aios is een basisarts die in opleiding is tot internist. De internist in opleiding zal uw behandeling altijd bespreken met een van de internisten van het behandelteam.