Hyperparathyreoïdie

Onze zorg

Wanneer uw bijschildklieren te veel bijschildklierhormoon aanmaken, heet dit hyperparathyreoïdie. Vaak hebben mensen weinig klachten, maar een van de gevolgen is onder meer een verstoorde kalkhuishouding, wat bijvoorbeeld weer kan leiden tot osteoporose (botontkalking) en nierstenen. Hyperparathyreoïdie is zeer goed te behandelen, maar komt soms ook in complexere vormen voor. In het LUMC hebben we de ervaring en geavanceerde techniek die nodig is om ook in die gevallen de beste behandeling te vinden.

Waarom u bij ons in goede handen bent

Onze internist-endocrinologen en chirurgen hebben jarenlange ervaring met de behandeling en begeleiding van patiënten met hyperparathyreoïdie. Een belangrijke vereiste als de aandoening complexere vormen aanneemt, wat overigens zeer zelden voorkomt. Het LUMC is bijvoorbeeld gespecialiseerd in de behandeling van terugkerende hyperparathyreoïdie en bijschildkliercarcinomen. Deze kwaadaardige tumoren zijn in minder dan 1% de oorzaak van hyperparathyreoïdie, maar vergen wel een zeer specialistische en deskundige aanpak. Juist vanwege onze brede expertise, worden patiënten met hyperparathyreoïdie uit heel Nederland naar Leiden doorverwezen. 

Veneuze sampling

Een van de redenen dat hyperparathyreoïdie kan terugkeren, is dat de bijschildklieren niet altijd op dezelfde plaats in de hals liggen. Tijdens een operatie kan het dan moeilijk zijn ze te vinden. De behandeling van terugkerende hyperparathyreoïdie vraagt dan ook om gespecialiseerde technieken om de bijschildklieren toch voor een eventuele volgende operatie te kunnen lokaliseren. Een van die manieren is de zogenaamde veneuze sampling.

Het LUMC is één van de weinige ziekenhuizen dat veneuze sampling voor bijschildklierhormoon kan uitvoeren. Hierbij nemen we via de lies op verschillende plaatsen in de bloedvaten bloedmonsters af. Deze monsters onderzoeken we op het gehalte bijschildklierhormoon. Zo bepalen we heel nauwkeurig waar de bijschildklieren zitten.

Multidisciplinair team

De behandeling van hyperparathyreoïdie is een kwestie van teamwork, zeker bij terugkerende/aanhoudende vormen. Uw behandelend arts werkt daarom nauw samen met specialisten van andere disciplines binnen het LUMC. Zo is er een hechte samenwerking met de chirurgen van de secties Endocriene en Hoofd/hals chirurgie, met de afdeling Nucleaire Geneeskunde en Pathologie.

Over alle aspecten van de behandeling vindt overleg plaats. Juist dankzij die intensieve samenwerking tussen verschillende disciplines kunnen we u zorg op hoog niveau bieden.

Wetenschappelijk onderzoek naar hyperparathyreoïdie

Het LUMC is naast een zorgcentrum ook een belangrijk centrum voor wetenschappelijk onderzoek naar hyperparathyreoïdie. We zoeken continu naar betere diagnostiek en behandelmethoden voor hyperparathyreoïdie. Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat onze behandeling uw kwaliteit van leven verbetert. Om dit beter te kunnen meten, start binnenkort een onderzoek om een speciale Nederlandse vragenlijst voor hyperparathyreoïdiepatiënten te ontwikkelen.


Wat is hyperparathyreoïdie?
Primaire hyperparathyreoïdie
Secundaire hyperparathyreoïdie
Tertiaire hyperparathyreoïdie
Wat is de oorzaak van hyperparathyreoïdie?