Ziekte van Huntington

Nazorg

De zorg bij de ziekte van Huntington is altijd doorlopend. Via regelmatige controlebezoeken houden we continu een vinger aan de pols en u kunt altijd bij uw arts terecht, bijvoorbeeld als u vragen heeft of iets wilt overleggen. Daarnaast trekken de gevolgen van de ziekte van Huntington ook op de directe omgeving vaak een zware wissel. We proberen u daar zoveel mogelijk bij te begeleiden en de zorg zo goed mogelijk op uw specifieke wensen aan te passen.

Het coronavirus: belangrijke informatie voor mensen met de ziekte van Huntington en hun naasten. Lees hier de informatiefolder.

Welke nazorg bieden wij bij de ziekte van Huntington?

Oefening tijdens controleafspraak

Hoe vaak u in het LUMC komt voor controlebezoeken, hangt af van het verloop van de ziekte. Is de ziekte stabiel, dan komt u gemiddeld 1 keer per jaar op controle. Zit u in een onrustige periode, dan bespreken we of het wenselijk is dat u vaker langskomt of dat we bijvoorbeeld regelmatig telefonisch contact houden. De neuroloog beoordeelt tijdens de controlebezoeken uitgebreid hoe het met u gaat en of er eventuele vervolgonderzoeken nodig zijn. Ook is er alle tijd om samen te beoordelen of uw behandelingen nog effectief zijn of dat het beter is om uw behandelplan aan te passen. 

Wilt u tussentijds de neuroloog spreken, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt hiervoor het secretariaat van de polikliniek Neurologie bellen (zie voor telefoonnummers het kopje ‘contact’). De neuroloog of de gespecialiseerd verpleegkundige belt u dan terug en kijkt samen met u wat de beste vervolgstap is. Bijvoorbeeld andere of gewijzigde medicatie. In dat geval volgt er enkele weken later altijd een telefonische controle. Het kan ook zijn dat de neuroloog het verstandig vindt dat u langskomt. 

Hulp met zorg dicht bij huis

We streven er altijd naar om de zorg voor u zo veel mogelijk dicht bij huis te organiseren. Bijvoorbeeld via een fysiotherapeut of logopedist in uw woonplaats. U kunt zelf uw zorgverleners uitkiezen, maar we kunnen u hierbij ook assisteren. Geeft u het gerust aan als u graag hulp krijgt bij het vinden van de juiste zorgverleners.