Herseninfarct

Ons onderzoek

Dankzij wetenschappelijk onderzoek kunnen we een herseninfarct steeds beter behandelen. We kijken niet alleen naar de behandeling, maar zoeken vooral ook naar nieuwe methoden om een herseninfarct te voorspellen en te voorkomen. Onze artsen en onderzoekers zijn daar continu mee bezig, zodat we nieuwe ontwikkelingen zo snel mogelijk in de praktijk kunnen toepassen.

Patiëntgebonden onderzoek  

Onderzoek in het laboratoriumDe onderzoeken die we verrichten naar herseninfarcten zijn heel divers. Een deel van ons onderzoek vindt in het laboratorium plaats, maar vaak vragen we ook onze patiënten of ze mee willen doen. Want een groot deel van ons onderzoek kunnen we niet verrichten zonder de hulp van de personen om wie het draait. We stellen het daarom zeer op prijs als u hiertoe bereid bent. 

Daarnaast lopen er in het LUMC ook vaak zogeheten clinical trials. Dit zijn studies naar bijvoorbeeld nieuwe behandelingen of nieuwe operatietechnieken, die mogelijk beter werken dan de huidige behandelingen. Het kan zijn dat we u vragen om hier aan mee te doen. Als u voor deze studies in aanmerking komt, zal uw behandelend arts of een (arts-) onderzoeker u hierover voorlichten. 

Neemt u gerust de tijd als we u vragen om mee te doen aan een onderzoek. Deelname is absoluut geen verplichting. Neem een beslissing waar u zich zelf het prettigst bij voelt. Als u vragen hebt over deelname aan een onderzoek, kunt u hiermee altijd terecht bij uw neuroloog of bij een onafhankelijk arts die genoemd wordt in de informatiebrief van het onderzoek.

Onderzoek naar herseninfarcten binnen de profileringsgebieden 

Het LUMC heeft 7 profileringsgebieden: medische onderzoeksgebieden waarin we voorop willen lopen. Ons onderzoek naar herseninfarcten behoort tot het profileringsgebied Translational Neurosciences. In een profileringsgebied werken meerdere specialismen met elkaar samen. Juist deze intensieve samenwerking tussen verschillende disciplines leidt vaak tot nieuwe inzichten, doordat onderzoeken vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd.

Waar doen we momenteel onderzoek naar?

De onderzoeken naar herseninfarcten in het LUMC zijn divers en wisselen elkaar af. Momenteel lopen er een aantal verschillende onderzoeken: 

Relatie met migraine en vrouwspecifieke factoren

Binnen het LUMC doen we veel onderzoek naar de relatie tussen migraine en andere vrouwspecifieke risicofactoren voor herseninfarcten. We hebben sterke aanwijzingen dat de risicofactoren voor een herseninfarct bij mannen en vrouwen verschillen. Bij jonge vrouwen met migraine met aura is de kans op een herseninfarct verhoogd. Gelukkig is een herseninfarct bij jonge vrouwen heel erg zeldzaam en is de kans op een herseninfarct zelfs bij patiënten met migraine nog steeds ontzettend klein. Maar we kunnen wel leren over de oorzaken van herseninfarcten door de rol van migraine bij het ontstaan hiervan te onderzoeken. Zo kijken we of migrainepatiënten veranderingen hebben in de vaatwand of in de functie van een bepaald type cellen in de vaatwand. 

In samenwerking met gynaecologen bekijken we daarnaast de relatie tussen eventuele zwangerschapscomplicaties, migraine en de kans op ziekten van de vaten op oudere leeftijd. Dit onderzoek wordt ondersteund door de Nederlandse Hartstichting. Door de oorzaak van herseninfarcten beter te begrijpen, hopen we ze beter te kunnen behandelen en in de toekomst te kunnen voorkomen. 

Dynamische CT-angiografie

Beoordeling dynamische CT-angiografieIn het LUMC beschikken we over de allernieuwste CT- en MRI-scanners, waarmee we onderzoeken welke radiologische bevindingen voorspellen wat de uitkomst van een behandeling zal zijn. Een behandeling in de acute fase van een herseninfarct leidt namelijk niet bij alle patiënten tot een verbeterde uitkomst. Met behulp van een state-of-the-art CT-scanner kunnen we zeer snelle opnames van de hersenen na een injectie met contrastvloeistof maken. Dit noemen we dynamische CT-angiografie. We kijken hiermee in detail naar de hersenslagaders rondom het afgesloten bloedvat (de collaterale status) en het afvloedsysteem van de hersenen. Zowel de mate als de snelheid van vulling van deze hersenbloedvaten is belangrijk voor de uitkomst na behandeling. 

Door gebruik te maken van deze en andere  scantechnieken hopen we in de toekomst meer op het individu gericht te kunnen behandelen en nog nauwkeuriger te kunnen voorspellen wat de uitkomst van een behandeling zal zijn. Ook hopen we op deze manier dat we bij patiënten bij wie de klachten langer dan 6 uur bestaan, de katheterbehandeling veilig en effectief kunnen uitvoeren, zodat ook zij een kans hebben op een betere uitkomst.

LUMC en Parelsnoer Instituut biobank project

We doen mee met het LUMC and Parelsnoer Instituut biobank project. Door bloed en medische gegevens van beroertepatiënten te verzamelen, hopen we meer te leren over genetische factoren en andere oorzaken en gevolgen van herseninfarcten. Het Parelsnoer Instituut is een samenwerking tussen de academische ziekenhuizen in Nederland.

Behandeling bij hoge bloeddruk (TRUTH studie)

We coördineren de TRUTH studie, een landelijk onderzoek naar de beste behandeling van een hele hoge bloeddruk bij patiënten met een acuut herseninfarct. Momenteel is dat namelijk nog niet duidelijk en behandelen sommige centra wel, en sommige centra niet actief met bloeddrukverlagende medicijnen.

Optimalisatie logistiek proces acute zorg bij een beroerte (ARTEMIS studie)

Er wordt momenteel een groot onderzoek opgezet vanuit het LUMC waarbij we het logistieke proces in kaart brengen vanaf het moment dat de patiënt hulp inroept tot aan behandeling in het ziekenhuis. Met deze informatie kunnen we dit proces verder optimaliseren. Deze zogeheten ARTEMIS studie, waarbij we ook nadrukkelijk samenwerken met de ambulances, zal in Leiden en Amsterdam worden uitgevoerd en wordt ondersteund door de Hersenstichting.

Samenwerkingsverbanden

Onderzoek naar herseninfarcten doen we vaak niet alleen. Om de beste resultaten te boeken, werken we veel samen met andere ziekenhuizen en instellingen en nemen we deel aan grote landelijke onderzoeken.