Hersenbloeding

Ons onderzoek

Dankzij wetenschappelijk onderzoek is onze kennis over hersenbloedingen steeds verder uitgebreid. We kijken niet alleen naar de mogelijke oorzaken en behandelingen, maar zoeken vooral ook naar nieuwe methoden om een hersenbloeding te voorspellen en te voorkomen. Onze artsen en onderzoekers zijn daar continu mee bezig, zodat we nieuwe ontwikkelingen zo snel mogelijk in de praktijk kunnen toepassen.

Patiëntgebonden onderzoek

Pipetteren in het labDe onderzoeken die we verrichten naar hersenbloedingen zijn heel divers. Een deel van ons onderzoek vindt in het laboratorium plaats, maar vaak vragen we ook onze patiënten of ze mee willen doen. Want een groot deel van ons onderzoek kunnen we niet verrichten zonder de hulp van de personen om wie het draait. We stellen het daarom zeer op prijs als u hiertoe bereid bent.

Neemt u gerust de tijd als we u vragen om mee te doen aan een onderzoek. Deelname is absoluut geen verplichting. Neem een beslissing waar u zich zelf het prettigst bij voelt. Als u vragen hebt over deelname aan een onderzoek, kunt u hiermee altijd terecht bij uw neuroloog of bij een onafhankelijk arts die genoemd wordt in de informatiebrief van het onderzoek.

Onderzoek naar hersenbloedingen binnen de profileringsgebieden

Het LUMC heeft 7 profileringsgebieden: medische onderzoeksgebieden waarin we voorop willen lopen. Ons onderzoek naar hersenbloedingen behoort tot het profileringsgebied Translational Neurosciences. In een profileringsgebied werken meerdere specialismen met elkaar samen. Juist deze intensieve samenwerking tussen verschillende disciplines leidt vaak tot nieuwe inzichten, doordat onderzoeken vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd.

Waar doen we momenteel onderzoek naar?

De onderzoeken naar hersenbloeding in het LUMC zijn divers en wisselen elkaar af. Momenteel lopen er een aantal verschillende onderzoeken.

Oorzaken van hersenbloedingen

Binnen het LUMC doen we veel onderzoek naar de oorzaken van hersenbloedingen. In samenwerking met het Universitair Medisch Centrum in Utrecht en het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen onderzoeken we welke factoren een rol spelen bij ‘spontane’ hersenbloedingen; bloedingen waarvan bij opname in het ziekenhuis niet direct een oorzaak kan worden gevonden. Door het maken van een extra CT-scan, een normale MRI-scan en een scan op de krachtige 7Tesla onderzoeks-MRI-scan, kunnen we het hersenweefsel en de bloedvaten in detail bestuderen. Ook nemen we een vragenlijst af, op zoek naar mogelijke risicofactoren voor het krijgen van een hersenbloeding. Door meer te leren over onderliggende oorzaken van spontane hersenbloeding, hopen we deze vorm van hersenbloedingen in de toekomst beter te kunnen behandelen en zoveel mogelijk te voorkomen.

Hersenbloedingen en bloedverdunners

Bij veel mensen moet de behandeling met bloedverdunners na het krijgen van een hersenbloeding worden gestopt. Vaak worden bloedverdunners voorgeschreven om de kans op een herseninfarct te verkleinen bij onschuldige hartritmestoornissen. Na de hersenbloeding moet een afweging worden gemaakt tussen de kans op een nieuwe hersenbloeding of het krijgen van een herseninfarct. Mogelijk dat de komst van een nieuw type bloedverdunner bij deze groep mensen uitkomst biedt. Het LUMC werkt mee aan een onderzoek hiernaar dat door het UMC Utrecht wordt uitgevoerd.

Sporadische cerebrale amyloid angiopathie (CAA)

Het LUMC speelt binnen Nederland een belangrijke rol in het onderzoek naar cerebrale amyloid angiopathie (CAA). Door het gebruik van de allernieuwste scantechnieken wordt er steeds meer kennis opgedaan over dit ziektebeeld. Hoewel er op de MRI-scan overeenkomsten zijn tussen sporadische amyloid angiopathie en de erfelijke variant, lijken er toch heel kenmerkende afwijkingen gevonden te kunnen worden bij sporadische CAA. Hiernaar doen we momenteel onderzoek met de 7Tesla onderzoeks-MRI-scan.

Graag willen we meer te weten komen over het ziektebeloop op de langere termijn, zowel de klachten waarmee patienten te maken kunnen krijgen als de afwijkingen die we kunnen zien op de MRI-scan. Daarom zetten we momenteel in het LUMC een groot onderzoek op waarvoor we patiënten gedurende meerdere jaren volgen om zo meer te weten te komen over het beloop van de ziekte.

Het onderzoek naar CAA wordt financieel mede ondersteund door een persoonlijke subsidie van de Hartstichting aan dr. Wermer (Dekker subsidie) en door de CAA foundation. Als u interesse heeft om mee te doen met wetenschappelijk onderzoek naar CAA kunt u een e-mail sturen naar HCHWADstamboom@lumc.nl of bellen naar telefoonnummer 071 526 6524.

Erfelijke cerebrale amyloid angiopathie (HCHWA-D)

Ondanks dat er in Nederland naar schatting maar enkele honderden personen zijn met het HCHWA-D gen, heeft het LUMC in vergelijking met andere ziekenhuizen een relatief grote groep patiënten met HCHWA-D (Katwijkse ziekte) onder behandeling. Dit heeft te maken met de locatie nabij Katwijk en Scheveningen, waar de ziekte veel vaker voorkomt dan op andere plekken in Nederland. Dit zorgt ervoor dat het LUMC landelijk een unieke positie heeft in het onderzoek naar deze aandoening.

Een nog onbeantwoorde vraag is hoeveel mensen binnen Nederland drager zijn van het gen dat zorgt voor stapeling van het amyloid eiwit in de bloedvatwand. Om dat te weten te komen, is een grote database opgezet waarin we gegevens van zoveel mogelijk HCHWA-D patiënten en hun familieleden verzamelen. Om de privacy van deelnemende personen te waarborgen, slaan we deze gegevens geanonimiseerd op.

De laatste jaren is er steeds meer bekend geworden over de rol van het amyloid eiwit in het ziekteproces. Begrip van het ziekteproces is cruciaal in de zoektocht naar een behandeling. Door onderzoek met de MRI-scan kunnen we het proces en de gevolgen van de stapeling van het amyloid eiwit in de hersenen bestuderen. In het LUMC doen we daarom verschillende studies met de MRI-scan, zowel met de normale MRI-scan als de sterkere 7Tesla MRI-scan. Ook onderzoek van het hersenvocht lijkt veelbelovend. Een verlaagde waarde van het amyloïd eiwit in het hersenvocht is mogelijk het eerste signaal van stapelen van het amyloïd eiwit in de bloedvaten. Deze kennis kan in de toekomst helpen bij het bepalen van het juiste moment om te starten met een behandeling.

Hoewel we inmiddels beter begrijpen wat de bloedingen en andere verschijnselen bij HCHWA-D veroorzaakt, is er nog veel onduidelijk over hoe de ziekte zich door de jaren heen ontwikkelt. Is het voortschrijden van de ziekte bijvoorbeeld een continu proces of meer stapsgewijs? Ook staan de afwijkingen die we op de MRI-scan zien lang niet altijd in verhouding met de klachten die de patiënt in het dagelijks leven ondervindt. Binnenkort start in het LUMC een onderzoeksproject waarbij deelnemers gedurende meerdere jaren elk jaar diverse onderzoeken zullen ondergaan om meer inzicht te krijgen in het ziektebeloop van HCHWA-D.

Lees meer over ons onderzoek naar HCHWA-D en hoe u hier zelf aan deel kunt nemen.

Samenwerkingsverbanden

Onderzoek naar hersenbloedingen doen we vaak niet alleen. Om de beste resultaten te boeken, werken we veel samen met andere ziekenhuizen en instellingen en nemen we deel aan grote landelijke onderzoeken.