Hersenbloeding

Nazorg

Een hersenbloeding leidt soms tot tijdelijke beperkingen, maar kan ook levenslange gevolgen hebben. We proberen u hier zoveel mogelijk bij te ondersteunen en te begeleiden. Niet alleen in het ziekenhuis, maar ook daarbuiten.

Welke nazorg bieden we na een hersenbloeding?

FysiotherapieruimteWelke verdere zorg u na de behandeling van de hersenbloeding nodig hebt, hangt af van de klachten die u nog hebt. Al tijdens uw opname in het LUMC starten we meestal met fysiotherapie, ergotherapie en, indien nodig, logopedie. Op de verpleegafdeling werken verder gespecialiseerde neurologieverpleegkundigen die het gewend zijn om met patiënten met een neurologische beperking om te gaan. Ook kunt u leerling-verpleegkundigen tegenkomen die het vak nog moeten leren. Zij staan u bij in de algemene dagelijkse levensbehoeften, zorgen voor het verstrekken van de juiste medicijnen en bieden een luisterend oor als daar behoefte aan is. Het hele team op de afdeling Neurologie zorgt dat u goed opgevangen wordt en de eerste stappen maakt in het revalidatieproces.

Zorg na ontslag uit het ziekenhuis

Voordat we u uit het ziekenhuis ontslaan, beoordelen we welke zorg u verder nog nodig hebt. In ernstige gevallen kan dit verpleeghuiszorg zijn, maar het is ook mogelijk dat u naar een revalidatiecentrum gaat of dat u naar huis kunt om verder te revalideren als dat nodig is (eventueel met hulp van thuiszorg). Wij helpen u bij het vinden en organiseren van deze verdere zorg.

Al op één van de eerste opnamedagen kijken we aan de hand van de beoordeling van de revalidatiearts en een aantal criteria, welke plek voor u het meest geschikt is. Dit hangt met name samen met de hoeveelheid beperkingen die u hebt ten gevolge van de hersenbloeding en in welke mate u een hoeveelheid therapie aankunt.

Controle

Na uw ontslag uit het ziekenhuis komt u meestal nog een keer bij de neuroloog terug voor een controleafspraak. Tijdens deze afspraak evalueren we hoe het met u gaat en bespreken we eventueel de uitslagen van aanvullende onderzoeken. Ook bespreken we (nogmaals) wat bij u de mogelijke oorzaak is geweest van de hersenbloeding en wat u zelf kunt doen om de kans op herhaling te verkleinen. Vaak maken we ook een afspraak voor u met de vasculair verpleegkundige. Zij zal uw persoonlijke risicofactoren nog eens met u doornemen.

Bent u na het ontslag uit het ziekenhuis direct naar huis gegaan en woont u in de regio? Dan komt na enkele dagen een gespecialiseerde verpleegkundige bij u langs om te kijken hoe het met u gaat. Hier hebben we afspraken over gemaakt met thuiszorgorganisaties in de omgeving van Leiden. Naast eventuele controles op de polikliniek, bellen we bovendien elke patiënt die met een beroerte bij ons is opgenomen na 3 maanden om te informeren hoe het gaat. Ook infomeren we uw huisarts over de reden van uw opname, wat we tijdens uw opname hebben gedaan en waarnaartoe u ontslagen bent.

Waar moet u op letten na uw ontslag uit het ziekenhuis?

Blijft u altijd alert op alarmsymptomen of verschijnselen die wijzen op een nieuwe beroerte, zoals plotselinge uitval. Bel bij plotselinge uitval meteen 112 of de huisartsenpost en wacht vooral niet af. Ook bij klachten die geleidelijk ontstaan, adviseren we u meteen contact op te nemen met uw huisarts, zodat hij of zij direct met ons kan overleggen. In overleg maken we dan een afspraak op de polikliniek of laten u meteen naar het LUMC komen.

Om de kans op een nieuwe hersenbloeding te verlagen krijgt u mogelijk nieuwe medicijnen. Dat kunnen bijvoorbeeld bloeddrukverlagers zijn of medicijnen die (tijdelijk) in de plaats komen van bloedverdunners. Daarnaast geven we u adviezen mee ten aanzien van uw leefstijl. Stop met roken, drink slechts minimaal alcohol, beweeg zeker een half uur per dag en probeer zo nodig af te vallen. Het zijn adviezen die mogelijk een hoop van u vragen, maar door ze op te volgen kunt u de kans op een nieuwe hersenbloeding aanzienlijk beperken.

Hoe kunt u ons bereiken?

Loopt u na de behandeling tegen problemen aan of hebt u nog vragen? U kunt altijd contact opnemen met de vasculair verpleegkundige van de afdeling Neurologie en/of uw behandelend neuroloog. U kunt hen bereiken via de polikliniek Neurologie op telefoonnummer 071 - 526 21 11 (op werkdagen tussen 08.30 en 12.00 uur).

Bij urgente problemen kunt u buiten kantooruren terecht op de spoedeisende hulp van het LUMC.