Hartfalen

Ons onderzoek

Naast een zorgcentrum is het LUMC vooral ook een centrum van onderzoek. We zoeken continu naar nieuwe methoden om hartfalen zo effectief mogelijk te bestrijden. Vaak doen we dat samen met nationale en internationale onderzoekers. En de resultaten van die onderzoeken passen we meteen toe in de praktijk, zodat u er direct de vruchten van plukt.

Patiëntgebonden onderzoek 

De onderzoeken die we verrichten zijn heel divers. Een deel van ons onderzoek vindt in het laboratorium plaats, maar vaak vragen we ook onze patiënten of ze zelf mee willen doen. Want een groot deel van ons onderzoek naar hartfalen kunnen we niet verrichten zonder de hulp van diegenen om wie het draait. 

Als uw situatie zich ervoor leent en u voldoet aan de criteria, kunt u meedoen met dit zogeheten klinisch onderzoek. U kunt uw arts ernaar vragen, maar het behandelteam zal ook zelf de mogelijkheden met u bespreken. We informeren u uitvoerig en u krijgt altijd de tijd om thuis eerst goed na te denken over deelname. En als u meedoet met een onderzoek is dat altijd op vrijwillige basis. Dat betekent dat u er ook op ieder moment mee kunt stoppen als u dat wilt. 

Onderzoek naar hartfalen binnen de profileringsgebieden

Het LUMC heeft 7 profileringsgebieden: medische onderzoeksgebieden waarin het voorop wil lopen. De onderzoeken rond hartfalen behoren tot het profileringsgebied ‘Vascular and Regenerative Medicine’. In een profileringsgebied werken meerdere specialismen met elkaar samen. Juist deze intensieve samenwerking tussen verschillende disciplines leidt vaak tot nieuwe inzichten.

Waar doen we momenteel onderzoek naar?

Onderzoek in het laboratoriumOns wetenschappelijk onderzoek bij hartfalenpatiënten richt zich er met name op dat we steeds beter kunnen bepalen welke behandelmogelijkheid het beste bij de situatie van de patiënt aansluit. Zo hebben we met geavanceerde beeldvormende technieken de selectieprocedure voor cardiale resynchronisatie therapie, chirurgische linkerventrikel reconstructie en klepingrepen geoptimaliseerd. 

Verder doen we veel onderzoek naar de effectiviteit van celtherapie bij patiënten met hartfalen. Bij deze therapie worden cellen uit het beenmerg ingebracht in het hart, wat moet leiden tot een verbeterde hartfunctie. Ook zoeken we continu naar methodes om het herstel na een hartoperatie nog voorspoediger te laten verlopen. 

Samenwerkingsverbanden

Onderzoek naar hartfalen doen we niet altijd alleen. Als het kan werken we samen met nationale en internationale collega’s. Bijvoorbeeld op het gebied van ICD’s. Zo verzamelen we in Nederland gegevens van patiënten met een ICD om ICD-implantaties nog doelmatiger te laten verlopen en de kwaliteit van de zorg verder te verbeteren. 

Internationaal werken we mee aan een onderzoek naar de invloed van ‘home-monitoring’. Dankzij ICD’s die automatische gegevens over de hartfunctie doorsturen naar het ziekenhuis, hebben we het aantal momenten waarop u voor controle naar het ziekenhuis moet komen, al flink terug kunnen brengen.