Hartfalen

Diagnose

De start van een effectieve behandeling begint bij een goed onderbouwde diagnose. Uw cardioloog draagt daar zorg voor. Niet  alleen, maar samen met het multidisciplinaire team van specialisten op het gebied van hartfalen. Dankzij die samenwerking tussen ervaren en gespecialiseerde artsen kunnen we een behandelplan opstellen dat precies aansluit op uw persoonlijke situatie.

Afspraak maken voor diagnose hartfalen

Wachtkamer polikliniek HartziektenUw huisarts kan u verwijzen naar een van onze cardiologen als er bij u een vermoeden is van hartfalen. Blijkt er inderdaad sprake te zijn van hartfalen, dan verwijst de cardioloog u door naar de gespecialiseerde MISSION! Hartfalen polikliniek. Bent u al in een ander ziekenhuis onder behandeling bij een cardioloog? Dan kunt u ook door uw eigen cardioloog direct worden doorverwezen naar de MISSION! Hartfalen polikliniek. 

U hoeft zelf geen afspraak te maken bij de MISSION! Hartfalen polikliniek. U ontvangt van ons een uitnodiging en het hartfalenteam zal de gegevens die de cardioloog bij de doorverwijzing meestuurt al vooraf bespreken. Voorafgaand aan uw bezoek krijgt u ook een vragenlijst toegestuurd over uw voedingspatroon. Vult u deze in en neemt u deze mee naar het eerste bezoek aan de polikliniek. 

Op de dag van de afspraak zelf kunt u zich melden aan de balie van de polikliniek Hartziekten. Deze bevindt zich op de negende verdieping in de C-kern (C9) van het LUMC.  

Wie komt u tegen en wat kunt u verwachten?

Bij uw eerste bezoek aan het LUMC maakt u eerst kennis met een gespecialiseerde hartfalenverpleegkundige. Zij legt u uit wat u kunt verwachten en blijft ook uw vaste aanspreekpunt. Als u vragen hebt of tegen problemen aanloopt, kunt u altijd bij haar terecht. Tijdens het intakegesprek voeren we een aantal onderzoeken uit. De cardioloog of een cardioloog in opleiding kan op basis van deze onderzoeken, uw voorgeschiedenis en uw klachten de ernst van het hartfalen beoordelen en vaststellen welke onderzoeken verder nodig zijn. De hartfalenverpleegkundige zal alle onderzoeken uitgebreid met u bespreken en samen met u de volgende afspraken vastleggen. Als het nodig is, krijgt u bijvoorbeeld ook een afspraak met een diëtist of de hartrevalidatie.  

Het onderzoek

De onderzoeken die u krijgt tijdens uw intakegesprek geven een goed beeld van de conditie van uw hart. De hartfalenverpleegkundige zal u begeleiden bij deze onderzoeken.

 • EchocardiografieECG. Een elektrocardiogram -beter bekend als ECG of hartfilmpje- geeft de elektrische activiteit van het hart weer. Via een ECG kunnen we hartritmestoornissen en andere hartafwijkingen opsporen.
 • Bloedonderzoek. Door bloed in het laboratorium te onderzoeken kunnen we bepaalde oorzaken van hartfalen opsporen. Ook gedurende een behandeling controleren we regelmatig uw bloed.
 • Thoraxfoto. Dit is een röntgenfoto van uw hart en longen. Hierop kunnen we bijvoorbeeld zien of uw hart vergroot is en of er vocht in uw longen zit.
 • Echo van het hart (echocardiografie). Met ultrageluidsgolven kunnen we uw hart en de bloedstromen in beeld brengen. Dit geeft een goede indruk van de grootte en de functie van uw hart.

Na afloop van deze onderzoeken bekijkt de cardioloog welke onderzoeken nog meer nodig zijn om een goed onderbouwde diagnose te stellen.

Mogelijke vervolgonderzoeken

Uw cardioloog kan meerdere redenen hebben om verder onderzoek te doen. Bijvoorbeeld om te achterhalen wat precies de oorzaak is van het hartfalen. Maar ook om het effect van een behandeling en de conditie van het hart te volgen of om vast te stellen welke mogelijkheden er zijn om de functie van uw hart te verbeteren. Welke vervolgonderzoeken nodig zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Binnen het LUMC is een groot aantal onderzoeken mogelijk. Enkele voorbeelden:

 • InspanningsonderzoekInspanningsonderzoek (VO2-max). Met dit onderzoek stellen we vast hoe goed u zich kunt inspannen. U fietst op een hometrainer met voortdurende ECG-registratie. Ook meten we de in- en uitgeademde lucht om een indruk te krijgen van de conditie van uw hart.
 • 6-minuten looptest. We kijken hoeveel meter u kunt lopen in 6 minuten.
 • Quality-of-life score. Dit is een vragenlijst over hoe u uw ziekte ervaart. De hartfalenverpleegkundige zal dit met u bespreken.  
 • 24-uurs ECG (Holter). U krijgt een kastje mee naar huis dat 24 uur lang uw hartritme beoordeelt.
 • Dobutamine stress echocardiografie (stress echo). Bij dit onderzoek bootsen we met behulp van een medicijn inspanning na en maken we echobeelden. Zo kunnen we beoordelen of er sprake is van zuurstoftekort van het hart bij inspanning. 
 • MRI-scan. Met behulp van onschadelijke magneetgolven bekijken we het hart vanuit een aantal richtingen. Zo kunnen we beoordelen welk deel van het hart beschadigd is en kunnen we eventuele hartspierziekten opsporen. 
 • Nucleaire scan (Myoview). Tijdens deze scan kijken we welk deel van de hartspier te weinig bloed krijgt bij inspanning. U krijgt zowel tijdens inspanning als in ruststand een kleine hoeveelheid radioactieve stof toegediend via een infuus. De radioactieve stof is niet gevaarlijk en plast u nadien gewoon weer uit.
 • Hartkatheterisatie. Via bloedvaten in de lies brengen we slangetjes (katheters) naar uw hart. Vervolgens kunnen we via contrastvloeistof en röntgenstraling het hart en de kransslagaders in beeld brengen. Ook kunnen we zo de bloeddruk in de verschillende delen van het hart meten.
 • Genetic counseling. Als we vermoeden dat er sprake is van een genetische oorzaak, verwijzen we u door naar de afdeling Klinische genetica voor verder onderzoek. 

Tijdens uw intakegesprek krijgt u ook een ‘mijn gegevens’ boekje mee van de hartfalenverpleegkundige. Hierin kunt u uw gewicht en eventueel uw bloeddruk en hartfrequentie in noteren. Dit geeft een goede indruk van uw lichamelijke conditie. In het boekje kunt u tevens bijhouden welke medicijnen u gebruikt en wanneer uw afspraken zijn. 

Uitslag van het onderzoek

Zodra de uitslagen van de onderzoeken bekend zijn, komt uw cardioloog samen met het multidisciplinaire team. Tijdens dit overleg bespreken de hartfalenspecialisten, hartchirurgen, electrofysiologen en interventiecardiologen uw situatie en stellen een op maat gemaakt behandelplan samen. 

De hartfalenverpleegkundige neemt na dit overleg telefonisch contact met u op en u krijgt op korte termijn een afspraak met de cardioloog. Tijdens dat gesprek hebt u uitgebreid de tijd om samen met uw arts de behandelmogelijkheden door te nemen. Hoe lang het duurt voordat dit gesprek plaats kan vinden, hangt af van het aantal aanvullende onderzoeken. De hartfalenverpleegkundige zal zo nodig tussentijds controles uitvoeren. 

Hoe kunt u zich voorbereiden?

 • Neem een complete medicatielijst mee, zodat de arts precies weet welke medicijnen u gebruikt en in welke dosering. Bent u niet zeker welke medicijnen dit zijn? Dan kunt u een medicatielijst bij uw apotheek ophalen.
 • Vul vragenlijsten die u opgestuurd krijgt zo volledig mogelijk in en zorg dat u deze meeneemt naar uw eerstvolgende afspraak. 
 • Voor sommige (vervolg)onderzoeken zult u zich in moeten spannen of deels moeten ontkleden. We raden daarom aan makkelijke en ruim zittende kleren aan te trekken.  
 • Het is goed mogelijk dat u vragen hebt. Schrijft u deze van tevoren op. Zo voorkomt u dat u belangrijke vragen vergeet te stellen.

Waar u nog rekening mee kunt houden

Bij uw afspraken in het LUMC kunt u te maken krijgen met een cardioloog in opleiding. Dit noemen we ook wel een aios. Hij of zij voert mogelijk (een deel van) het gesprek met u of is betrokken bij de onderzoeken. Deze cardioloog in opleiding heeft de studie geneeskunde al afgerond en zal zijn of haar bevindingen en adviezen altijd bespreken met een van onze cardiologen.