Hartfalen

Onze zorg

Een gezond hart pompt iedere minuut ongeveer 5 liter bloed door het lichaam. Maar soms haalt het hart die 5 liter per minuut niet meer, bijvoorbeeld door een beschadiging na een infarct of een hartaandoening. In dat geval spreken we van hartfalen. Hartfalen heeft vrijwel altijd gevolgen voor uw dagelijkse doen en laten. In het LUMC proberen we die gevolgen zoveel mogelijk voor u te beperken. Dat doen we met de nieuwste behandelmethoden en met de hulp van een uitgebreid team van specialisten.

Waarom u bij ons in goede handen bent

MISSION! Hartfalen

Het LUMC heeft als missie om patiënten met (ernstig) hartfalen de beste kwaliteit van leven te bieden die mogelijk is. MISSION! Hartfalen noemen we dat. Dit is een uniek hartfalenprogramma in Nederland. We hebben een uitgebreid onderzoeks- en behandelprogramma, inclusief thuismonitoring en een polikliniek waar uitsluitend artsen en verpleegkundigen werken die gespecialiseerd zijn in hartfalen. Samen met u vormen zij het MISSION! Hartfalen team. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met diëtisten, maatschappelijk werk en de hartrevalidatie. 

Permanent steunhart

Het steunhart aangesloten op het hartHet LUMC is het eerste ziekenhuis in Nederland dat een procedure ontwikkelde om een steunhart als definitieve behandeling te geven. Voorheen diende een steunhart slechts als overbrugging voor patiënten die wachtten op een harttransplantatie. Het permanente steunhart leidt tot een hogere overlevingskans bij ernstig hartfalen en een betere kwaliteit van leven. Vanwege de specifieke kennis die we op dit gebied hebben, worden er vanuit het hele land patiënten naar Leiden verwezen. Ook trainen we collega’s uit de hele wereld die een steunhartprogramma op willen zetten.  

Multidisciplinair team

De hartfalenspecialisten van het MISSION! Hartfalen team werken niet alleen. Naast de samenwerking met u en de hartfalenverpleegkundige, is vooral ook de samenwerking met andere specialisten van belang. Zo werken onze hartfalenspecialisten nauw samen met de imaging cardiologen (beeldvorming), electrofysiologen (ritmespecialisten), interventiecardiologen (dotterspecialisten) en hartchirurgen. Want ook binnen die andere afdelingen is veel kennis en ervaring aanwezig op het gebied van hartfalen. Juist door die kennis en ervaring met elkaar te delen, kan dit ‘multidisciplinaire team’ een optimaal behandelplan voor u samenstellen.

Wetenschappelijk onderzoek naar hartfalen

Uw cardioloog beoordeelt uw situatie altijd in overleg met andere specialistenHet LUMC is naast een zorgcentrum ook een belangrijk centrum voor wetenschappelijk onderzoek naar hartfalen. We zijn continu op zoek naar nieuwe behandelingen of manieren om bestaande behandelingen te verbeteren. Dat doen we binnen het LUMC, maar ook veel in samenwerking met andere centra in binnen- en buitenland. En de resultaten van die onderzoeken ziet u meteen terug in de behandelkamer.  

Samenwerking met andere zorgverleners

Onze hartfalencardiologen hebben een regisserende rol in het zogeheten regionaal hartfalenoverleg. Onder het motto ‘Zorg dicht bij huis waar het kan, ver weg als het moet’, werken we samen met ziekenhuizen en huisartsenpraktijken in de regio zodat u overal de beste zorg bij hartfalen krijgt. Afhankelijk van uw situatie kunt u daardoor zo lang mogelijk dicht bij huis onder behandeling blijven. Naast deze regionale samenwerking hebben de hartfalencardiologen een samenwerkingsverband met het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Deze samenwerking is gericht op het beoordelen van patiënten voor een harttransplantatie.


Wat is hartfalen?
Wat zijn de symptomen van hartfalen?
Wat is de oorzaak van hartfalen?