Cochleair implantaat (CI) voor doven en zeer slechthorenden

Ons team

Het CI-team bestaat uit KNO-artsen, audiologen, coördinatoren, logopedisten/ hoortherapeuten, een klinisch linguïst, een psycholoog/ orthopedagoog, maatschappelijk werkers, secretaresses, technici en wetenschappelijk medewerkers. Het CI-team is ingebed in het Centrum Audiologie en Hoorimplantaten, als onderdeel van de afdeling KNO. Het CI-team werkt samen met diverse interne en externe partners.

Prof. dr. ir. J.H.M. Frijns

KNO-arts

dr. L.J.C. Rotteveel

KNO-arts

dr. E.F. Hensen

KNO-arts