Cochleair implantaat (CI) voor doven en zeer slechthorenden

Ons onderzoek

Naast het leveren van patiëntenzorg houden we ons in het LUMC bezig met wetenschappelijk onderzoek. Dankzij deze studies kunnen we de zorg bij patiënten met gehoorproblemen steeds verder verbeteren. Onze artsen, audiologen en wetenschappelijk medewerkers doen daarom voortdurend onderzoek naar nieuwe diagnosetechnieken en nieuwe behandelmethoden.

Welke onderzoeken lopen er nu?

Het onderzoek naar cochleaire implantatie is breed opgezet, van fundamenteel onderzoek met computermodellen of stamcellen tot klinisch toegepast onderzoek met patiënten om direct de zorg te verbeteren. Het streven is een verbeterde gehoorbeleving van de patiënt. Zo zoeken we met een computermodel van het slakkenhuis naar nieuwe manieren om het implantaat aan te sturen. Proefpersonen testen deze nieuwe instellingen uit. In samenwerking met de leverancier en andere (inter)nationale CI-centra kan dit leiden tot nieuwe toepassingen. 

Ook proberen we met behulp van artificial intelligence het verstaan van spraak te verbeteren.

Onderzoek naar cochleaire implantatie binnen de profileringsgebieden

Het LUMC heeft 7 profileringsgebieden: medische onderzoeksgebieden waarin het voorop wil lopen. Het onderzoek naar cochleaire implantatie behoort tot het profileringsgebied Innovation in Health Strategy and Quality of Care. In een profileringsgebied werken meerdere specialismen met elkaar samen. Juist deze intensieve samenwerking tussen verschillende disciplines leidt vaak tot nieuwe inzichten.