Cochleair implantaat (CI) voor doven en zeer slechthorenden

Nazorg

Als de revalidatie is afgerond blijven wij samen met u verantwoordelijk voor een zo optimaal mogelijk hoorresultaat. U blijft dan ook levenslang onder controle bij een CI-centrum.

Welke nazorg bieden wij na het plaatsen van een cochleair implantaat?

Wij zullen u periodiek voor een controle uitnodigen. Voor volwassenen is dat 6 maanden, 1, 2 en 3 jaar na het plaatsen van het implantaat. Daarna is de controle om de 3 jaar of op eigen verzoek. Voor kinderen vindt er een (half)jaarlijkse controle plaats. De controle is gericht op het optimaal werken van de processor en het doen van gehoortesten.

Wij werken samen met de leverancier van het implantaat dat u krijgt. Zij leveren de eerste service als het gaat om vragen, problemen en vervangingen van (onderdelen van) de processor. Daarnaast hebt u recht op een vervanging van de processor na 5 jaar gebruik. 

Als u een implantaat heeft, kunt u alleen een MRI-scan ondergaan onder bepaalde voorwaarden. Dit is afhankelijk van het type implantaat en het type MRI. Overleg hierover altijd met uw behandelend arts, de radioloog en de leverancier van uw CI.

Hoe kunt u ons bereiken?

Als u vragen hebt, kunt u van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13:30 tot 15:00 bellen met het Centrum Audiologie en Hoorimplantaten via telefoonnummer: 071 -  526 1418.

U kunt ons ook bereiken via e-mail: ci@lumc.nl. We streven er naar om uw bericht op werkdagen binnen 24 uur te beantwoorden. Vermeld in uw e-mail in ieder geval:

  • uw naam en geboortedatum;
  • uw patiëntennummer (indien bekend);
  • het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Voor vragen, problemen en vervangingen van (onderdelen van) de processor kunt u tijdens werkdagen direct contact opnemen met de leverancier van uw implantaat:

Bij spoed

Loopt u na uw behandeling tegen een acuut medisch probleem aan? Bel dan in het geval van medische spoed met het secretariaat van de polikliniek KNO op tel. 071 - 526 80 20. Buiten kantooruren kunt u de spoedeisende hulp van het LUMC bereiken via de telefooncentrale: 071 - 526 91 11.