Cochleair implantaat (CI) voor doven en zeer slechthorenden

Diagnose

Het is van belang dat een cochleair implantaat (CI) daadwerkelijk meerwaarde voor u biedt. Om dit goed te kunnen beoordelen, doen wij dan ook uitgebreid onderzoek om dat vast te kunnen stellen. We willen er zo zeker mogelijk van zijn dat u met een implantaat minstens zo goed gaat horen als in uw huidige situatie.

Wanneer komt u in aanmerking voor een CI?

Alleen als u zeer ernstig gehoorverlies hebt aan beiden oren, komt u in aanmerking voor een cochleair implantaat. Voor volwassenen en oudere kinderen geldt dat ze in hun eerste levensjaren nog gehoord moeten hebben en voldoende spraak- en taalontwikkeling hebben doorgemaakt. Een uitzondering daarop zijn de doof geboren volwassenen, die zelf een relatief duidelijke spraak hebben ontwikkeld. Bij deze mensen doen wij extra onderzoek om de meerwaarde van een CI te kunnen voorspellen.

Bij jonge kinderen die ernstig slechthorend geboren zijn of dat op jonge leeftijd zijn geworden, is het van belang dat implantatie zo snel mogelijk na het ontstaan van de slechthorendheid plaatsvindt. Bij pasgeborenen adviseren we de operatie rond de leeftijd van 1 jaar te laten plaatsvinden. Als we bij kinderen meerwaarde verwachten van dubbelzijdige cochleaire implantatie, zullen we in het algemeen voorstellen om beide implantaten tijdens één operatie te plaatsen. 

Soms is het plaatsen van een CI niet mogelijk, bijvoorbeeld bij ernstige afwijkingen van het slakkenhuis of de gehoorzenuw. In dat geval onderzoeken we de mogelijkheden van een hersenstamimplantaat (Audiotory Brainstem Implant (ABI)) . Als u in aanmerking komt voor een ABI, vertelt uw arts u hier meer over.

Een afspraak maken

Voor het zorgpad CI&ABI hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts of KNO-arts, audioloog of medisch specialist. Als wij deze verwijzing hebben ontvangen, sturen wij u onze brochure en vragenlijst. U bent aangemeld vanaf het moment dat wij uw ingevulde vragenlijst terug hebben gekregen. Met de vragenlijst willen wij zoveel mogelijk informatie over uw situatie krijgen. Met uw toestemming wordt, indien van toepassing, informatie opgevraagd bij uw behandelaren. Het kan enige tijd duren voordat wij die informatie hebben. Op basis van alle verkregen informatie beoordelen wij welke intake-afspraken voor u van toepassing zijn en ontvangt u een uitnodiging voor een afspraak.

Wie komt u tegen en wat kunt u verwachten?

De intake-afspraken vinden meestal plaats in 1 of 2 dagdelen. We doen een gehoortest en u spreekt meerdere medewerkers van ons CI-team. Dat zijn de coördinator, KNO-arts, audioloog, logopedist en/of linguïst, psycholoog en/ of een maatschappelijk werker. Tijdens deze afspraken willen we u zo goed mogelijk informeren. U kunt dan ook al uw vragen stellen. Daarnaast willen wij uw achtergrond verder in kaart brengen, zodat we u kunnen adviseren of een CI een goed hoorhulpmiddel voor u is. De uitkomsten bespreken we in ons teamoverleg. De uitslag van dit teamoverleg ontvangt u meestal schriftelijk, met daarin informatie over het vervolgtraject.

Vervolgonderzoek

Als wij denken dat een CI meerwaarde voor u biedt en u besluit hiervoor te kiezen, dan volgt de zogenoemde onderzoeksfase. U krijgt, verdeeld over een langere periode, nog enkele onderzoeken om aanvullende informatie te verkrijgen over de aanleg en functie van de gehoorzenuw en het functioneren van het slakkenhuis. Deze onderzoeken zijn er op gericht om te bepalen of het inwendige deel van het CI goed geplaatst kan worden en welke kant de beste optie is. De onderzoeken zijn:

  • CT- en MRI-scan om te onderzoeken of de operatie technisch mogelijk is; 
  • hersenstamaudiometrie (BERA) om de gehoorfunctie objectief vast te stellen. Lees hier onderaan deze pagina meer over; 
  • evenwichtsonderzoek om de functie van de evenwichtsorganen te meten. Lees hier onderaan deze pagina meer over;
  • voorlichtingsgesprek over de verschillende merken implantaten met onze coördinator. In principe mag u zelf kiezen. Het komt soms voor dat het team een voorkeur heeft voor een specifiek type implantaat, vanwege uw medische of audiologische situatie. 

Soms wordt er buiten deze onderzoeken nog aanvullend onderzoek gedaan om de definitieve beslissing voor een CI-operatie zo goed mogelijk te kunnen nemen.

Uitslag van het onderzoek

Als alle onderzoeken plaats hebben gevonden, ontvangt u een uitnodiging voor het uitslaggesprek bij de KNO-arts. Als uit de onderzoeken blijkt dat cochleaire implantatie voor u mogelijk is, dan beslist de KNO-arts samen met u welk oor hiervoor het beste in aanmerking komt en welk merk implantaat er gebruikt gaat worden. Na het uitslaggesprek verwijzen wij u door naar het preoperatieve spreekuur van de anesthesist waar u gekeurd gaat worden voor de narcose. 

Hoe kunt u zich voorbereiden?

  • Neem tijdens de eerste afspraken een recente medicatielijst mee, zodat de arts precies weet welke medicijnen u gebruikt. Weet u niet precies wat u gebruikt? Dan kunt u een medicatielijst bij uw apotheek ophalen.
  • Neem uw meest recente hoortoestellen mee, ook als u deze niet meer gebruikt.
  • Het is goed mogelijk dat u vragen hebt. Schrijft u deze van tevoren op. Zo voorkomt u dat u belangrijke vragen vergeet te stellen.

Een hersenstamaudiometrie (BERA): hoe gaat dat in zijn werk?
Een evenwichtsonderzoek: hoe gaat dat in zijn werk?