Cochleair implantaat (CI) voor doven en zeer slechthorenden

Behandeling

Als de onderzoeken hebben uitgewezen dat een cochleair implantaat (CI) meerwaarde voor u heeft en technisch mogelijk is, dan plannen wij in overleg met u de operatie. We bespreken altijd wat u van een CI kunt verwachten, maar bijvoorbeeld ook wat de mogelijke risico’s zijn. Een behandeladvies wordt pas een behandelplan als u er ook zelf akkoord mee bent.

Het plaatsen van het cochleair implantaat 

Als u een CI krijgt, dan wordt u op de dag van de operatie opgenomen op de verpleegafdeling. Kinderen worden een dag voor de operatie opgenomen. De totale verblijfsduur in het ziekenhuis is ongeveer 2 dagen voor volwassenen en 4 dagen voor kinderen. Daarna mag u of uw kind weer naar huis. 

De operatie vindt plaats onder narcose en duurt enkele uren. Als u eenmaal onder narcose bent, wordt scheren we achter het oor wat haar weg. Dat is om mogelijke infecties te voorkomen. Uw haar groeit na de operatie gewoon weer aan. 

Tijdens de operatie lichten we de huid achter het oor op en maken we een opening in het schedelbot. Zo krijgt de chirurg toegang tot uw slakkenhuis. In de wand van het slakkenhuis maken we een klein gaatje waarin we de elektroden schuiven. Vervolgens plaatsen we de ontvanger van het implantaat in het schedelbot achter uw oor. Op de ontvanger plaatsen we een zendspoel om te testen of het implantaat goed werkt. Aan het eind van de operatie wordt de hoofdhuid gehecht. Na de operatie moet u 24 uur bedrust houden. Daarna mag u zich weer langzaam gaan bewegen. 

Ongeveer een week na de operatie verwijderen we de hechtingen. Daarna wordt het implantaat bij volwassenen even aangesloten. Dat noemen we de proefaansluiting. U krijgt zo een eerste indruk hoe geluid via een CI gaat klinken. Bij de proefaansluiting zijn een audioloog en een logopedist aanwezig. Samen met hen gaat u ook uw spraakprocessor en bijbehorende accessoires uitzoeken, zodat wij deze kunnen bestellen.

Mogelijke complicaties bij een cochleair implantaat

De kans op complicaties is klein en de risico’s zijn vergelijkbaar met die van andere ooroperaties. In een enkel geval kunnen zich problemen voordoen. Mogelijke complicaties (naast algemene risico’s als infecties en wondgenezingsproblemen) kunnen zijn: evenwichtsproblemen, eenzijdige uitval of verandering van de smaakzin, oorsuizen of een verminderd gevoel rondom het oor. Meestal verdwijnen deze problemen in de loop van de tijd vanzelf. In zeldzame gevallen zal het implantaat verwijderd moeten worden. Ook kan uitval of beschadiging van de aangezichtszenuw voorkomen. De kans hierop is zeer gering, omdat we dit goed bewaken tijdens de operatie via een monitor. 

Mogelijk hebben mensen met een CI een verhoogde kans op hersenvliesontsteking. In Nederland wordt daarom ten strengste geadviseerd dat elke patiënt zich tegen hersenvliesontsteking laat vaccineren. Hierover ontvangt u aparte informatie. 

Revalidatie bij volwassenen

De revalidatie van het opnieuw leren horen met het CI start ongeveer 4 tot 6 weken na de operatie. Dit komt doordat we de spraakprocessor pas kunnen aansluiten als de wond goed genezen is. De revalidatie is een intensieve periode van 3 maanden. Het is belangrijk dat u iemand in uw omgeving hebt die u kan begeleiden. Wij noemen zo iemand een co-therapeut. Dit kan een partner, familielid en/of vriend(in) zijn. Het mogen ook meerdere personen zijn. De eerste 4 weken zal van u en uw co-therapeut een grote inzet worden verwacht. 

De eerste 2 weken komt u samen met uw co-therapeut bijna dagelijks bij ons CI-team. U hebt dan meerdere afspraken met de logopedist, audioloog en maatschappelijk werker. Vanaf de derde week wordt de hoortraining dagelijks aangeboden bij logopediepraktijk Frijns- van Putten in Leiderdorp. Na 4 weken bespreken we samen met u uw vorderingen en hoe de revalidatie voortgezet zal worden. Het is dan mogelijk om de revalidatie bij een hierin gespecialiseerde logopediepraktijk bij u in de buurt voort te zetten. Voor de afstellingen en het testen van uw CI blijft u afspraken bij het CI-team hebben.

U krijgt ook ‘huiswerk’ mee om samen met uw co-therapeuten te oefenen. De inhoud van de revalidatie is sterk afhankelijk van de duur van de doofheid, het gebruik van hoortoestellen voor de operatie en de acceptatie van het nieuwe geluid.

Revalidatie bij kinderen

Ook bij kinderen start de revalidatie met het CI ongeveer 4 tot 6 weken na de operatie, als de wond goed genezen is. De revalidatie vindt plaats gedurende 1 jaar. Uw kind wordt begeleid in het waarnemen van het nieuwe geluid door een audioloog, logopedist en psycholoog. Daarnaast evalueren we het gehoor en de spraak-, taal- en algehele ontwikkeling. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met andere instellingen waar uw kind bekend is, zoals zijn of haar school. Ook zal een maatschappelijk werker beschikbaar zijn voor vragen die u of uw kind heeft. 

Gedurende het revalidatiejaar vinden in totaal gemiddeld 6 intensieve weken plaats. De periode tussen de intensieve weken wordt steeds langer naarmate uw kind meer ervaring krijgt met het implantaat.