Cochleair implantaat (CI) voor doven en zeer slechthorenden

Onze zorg

Een cochleair implantaat (CI) is een apparaat dat aan zeer slechthorende en dove mensen de mogelijkheid biedt weer iets te kunnen horen en verstaan. In het LUMC bij de afdeling Keel- Neus en Oorheelkunde (KNO) is veel ervaring met het plaatsen van cochleaire implantaten. Wij hebben inmiddels al meer dan 1200 implantaten geplaatst, bij zowel volwassenen als kinderen.

Multidisciplinair team

Patiënten die in aanmerking komen voor een CI krijgen te maken met een toegewijd team zorgprofessionals: het CI-team. Dit team bestaat uit KNO-artsen, audiologen, coördinatoren, logopedisten, een klinisch linguïst, een psycholoog, maatschappelijk werkers, secretaresses, technici en wetenschappelijk medewerkers. Bij de revalidatie van kinderen werken we nauw samen met de scholen en regionale gezinsbegeleidingsdiensten.

Zorgpad ‘Cochleaire Implantatie en Auditory Brainstem Implant (CI&ABI)’

Als u ernstige gehoorproblemen hebt, willen we u zo snel mogelijk duidelijkheid kunnen geven. Daarom hebben we verschillende ‘zorgpaden’. Dit houdt in dat we de verschillende gesprekken en onderzoeken zoveel mogelijk op elkaar afstemmen. De keuze voor een CI is een ingrijpende beslissing, waarvoor wij samen met u de benodigde tijd nemen.

Voor sommige patiënten blijkt cochleaire implantatie niet mogelijk, maar is een Auditory Brainstem Implant (ABI) een optie. Het LUMC biedt als een van de weinige centra in Nederland deze operatie aan.


Wat is een cochleair implantaat (CI)?