C3-glomerulopathie (C3 nefropathie)

Ons onderzoek

Het LUMC is niet alleen een centrum van zorg, maar ook van wetenschappelijk onderzoek. Daarbij staat de patiënt centraal. Een belangrijk doel van ons onderzoek is namelijk het verbeteren van de zorg voor patiënten.

Patiëntgebonden onderzoek naar C3G

PipetterenDe onderzoeken die we verrichten zijn heel divers. Een deel van ons onderzoek vindt in het laboratorium plaats, maar vaak vragen we ook onze patiënten of ze zelf mee willen doen. Want een groot deel van ons onderzoek naar C3G kunnen we niet verrichten zonder de hulp van diegenen om wie het draait.

Als uw situatie zich ervoor leent en u voldoet aan de criteria, dan kunt u meedoen met dit klinisch of medicijnonderzoek. U kunt uw arts ernaar vragen, maar uw behandelteam zal ook zelf de mogelijkheden met u bespreken. We informeren u uitvoerig en u krijgt altijd de tijd om thuis eerst goed na te denken over deelname. En als u meedoet met een onderzoek is dat altijd op vrijwillige basis. Dat betekent dat u er ook op ieder moment mee kunt stoppen als u dat wilt.

Onderzoek naar C3G binnen de profileringsgebieden

Het LUMC heeft 7 profileringsgebieden: medische onderzoeksgebieden waarin we voorop willen lopen. Het onderzoek naar C3G maakt onderdeel uit van de profileringsgebieden Vascular and Regenerative Medicine en Immunity, Infection and Tolerance

In een profileringsgebied werken meerdere specialismen met elkaar samen. Juist deze intensieve samenwerking tussen verschillende disciplines leidt vaak tot nieuwe inzichten, doordat we onderzoeken vanuit verschillende invalshoeken benaderen. Zo verbreden we onze kennis over het immuunsysteem, zodat we onder meer C3G beter begrijpen en beter kunnen behandelen.

Samenwerking met andere centra

Het LUMC heeft een samenwerkingsovereenkomst met drie andere academische centra. Onderzoek binnen dit zogeheten COMBAT-consortium heeft als doel om samen meer kennis op te doen over een deel van het afweersysteem (complementsysteem). Bij een fout in het complementsysteem kan een zeldzame nierziekte als C3G ontstaan. De opgedane onderzoekskennis gebruiken wij om tot een betere diagnostiek en behandeling van dergelijke nierziekten te komen. Het consortium is gefinancierd door de Nierstichting.