Brughoektumor

Ons onderzoek

Dankzij wetenschappelijk onderzoek kunnen we de zorg bij brughoektumoren steeds verder verbeteren. We onderzoeken bijvoorbeeld hoe een brughoektumor ontstaat en hoe hij groeit, maar we zoeken ook steeds naar nog betere behandelmethoden en methoden om de gevolgen van een behandeling zoveel mogelijk te beperken. En omdat we dat onderzoek vooral in het LUMC zelf doen, kunnen we de resultaten direct toepassen in de praktijk.

Patiëntgebonden onderzoek

pipetteren

De onderzoeken die we in het LUMC verrichten zijn heel divers. Een deel van ons onderzoek vindt in het laboratorium plaats, maar vaak vragen we ook onze patiënten of ze mee willen doen. Een groot deel van ons onderzoek kunnen we namelijk niet verrichten zonder de hulp van diegenen om wie het draait. Uw medewerking aan onderzoek naar brughoektumoren kan een groot verschil maken. We stellen het daarom zeer op prijs als u hiertoe bereid bent. 

Meedoen met een onderzoek is altijd op vrijwillige basis. Dat betekent dat u er ook op ieder moment mee kunt stoppen als u dat wilt. Als u voor een onderzoek in aanmerking komt, zullen we u vragen om hier aan mee te doen. Neemt u de tijd om over dit verzoek na te denken en neem vooral een besluit waar u zichzelf prettig bij voelt. U mag uiteraard ook zelf informeren naar onze onderzoeken. Uw KNO-arts zal u in ieder geval uitgebreid voorlichten over het onderzoek en wat u kunt verwachten.   

Onderzoek naar brughoektumoren binnen de profileringsgebieden

Het LUMC heeft 7 profileringsgebieden: medische onderzoeksgebieden waarin het voorop wil lopen. Het onderzoek naar brughoektumoren behoort tot het profileringsgebied Innovation in Health Strategy and Quality of Care. In een profileringsgebied werken meerdere specialismen met elkaar samen. Juist deze intensieve samenwerking tussen verschillende disciplines leidt vaak tot nieuwe inzichten. 

Waar doen we momenteel onderzoek naar?

Momenteel lopen er meerdere onderzoeken naar brughoektumoren: 

  • Tumor-biologisch onderzoek. Het is moeilijk om te voorspellen hoe snel een brughoektumor zal groeien. Daarom zoeken we op celniveau naar aanwijzingen die duiden waarom tumoren verschillen in groeisnelheid. Als we in de toekomst beter kunnen voorspellen hoe een brughoektumor zich zal ontwikkelen, helpt dit ons bij de afweging of de tumor behandeld moet worden of (nog) niet.  
  • Samen beslissen. Een brughoektumor kunnen we op verschillende manieren behandelen, bijvoorbeeld met een operatie of via bestraling. Soms is er niet één juist antwoord op de vraag welke behandeling het meest geschikt is. Dan is het van belang dat u en de arts samen nauw betrokken zijn bij de uiteindelijke beslissing, zodat de gekozen behandeling zoveel mogelijk aansluit bij uw persoonlijke wensen en waarden. We onderzoeken het effect van deze ‘gedeelde besluitvorming’ op patiënten en ontwikkelen een instrument om dit proces te ondersteunen.
  • Waarde gedreven zorg. In het LUMC wordt geprobeerd de zorg meer om de patiënt heen te organiseren. Bijvoorbeeld, door in één afspraak alle verschillende specialisten te zien, in plaats drie verschillende afspraken bij drie verschillende poli’s te hebben. Bij de brughoektumoren lopen we met dit concept voorop. Het onderzoek gaat over de optimalisatie van het zorgpad voor brughoektumoren, om goede en betaalbare zorg te leveren. 
  • Kwaliteit van leven. Omdat brughoektumoren goedaardig zijn, draait een behandeling niet om overleven maar vooral om de kwaliteit van leven. Uit onderzoek is gebleken dat de kwaliteit van leven van patiënten met een brughoektumor verlaagd is vanaf het moment van de diagnose. Daarom voor, tijdens en na behandeling de uitkomsten van zorg en het effect op de kwaliteit van leven.
  • Beeldvormingsonderzoek. Moderne beeldvormingstechnieken kunnen steeds brughoektumoren herkennen. Dankzij nieuwe analysemethoden (volume meting) krijgen we nog beter inzicht in progressie van brughoektumoren en kunnen we een specifieker behandeladvies geven.
  • Resultaten van behandeling. Regelmatige evaluatie van de resultaten van de verschillende behandelingsmethoden blijft belangrijk voor verantwoording en voorlichting van de zorg voor brughoekpatiënten. We onderzoeken de korte en lange termijn resultaten van chirurgie, bestraling en afwachtend beleid. Deze resultaten worden vergeleken met andere instituten in binnen en buitenland (literatuur).
  • Protonen en fotonen bestraling.  Bestraling zorgt voor fouten in het DNA, waardoor de tumor over het algemeen niet meer kan groeien. Bij dit onderzoek worden de twee verschillende vormen van bestraling vergeleken. In samenwerking met het Holland Protonen Centrum in Delft wordt speciaal aandacht besteed aan protonen behandeling. Een preciezere behandeling zorgt voor minder schade op het gezonde weefsel rondom de brughoektumor, dus minder klachten.
  • Duizeligheid en evenwichtsklachten. Veel patiënten hebben problemen met hun balans en evenwicht, dit kan veel impact hebben op het dagelijks leven. Bij dit onderzoek worden de evenwichtsklachten in kaart gebracht en vergeleken voor de verschillende modaliteiten van behandeling. Met deze gegevens hopen we beter te kunnen voorspellen welke behandeling het minste risico geeft op invaliderende klachten van het evenwicht.
  • NF 2 onderzoek. In zeldzame gevallen kunnen patiënten tweezijdig brughoektumoren hebben. Dit wordt vaak door een genetische afwijking veroorzaakt. Hier wordt ook onderzoek naar gedaan. Meer informatie hierover is te vinden op deze LUMC pagina.