Brughoektumor

Ons onderzoek

Dankzij wetenschappelijk onderzoek kunnen we de zorg bij brughoektumoren steeds verder verbeteren. We onderzoeken bijvoorbeeld hoe een brughoektumor ontstaat en hoe hij groeit, maar we zoeken ook steeds naar nog betere behandelmethoden en methoden om de gevolgen van een behandeling zoveel mogelijk te beperken. En omdat we dat onderzoek vooral in het LUMC zelf doen, kunnen we de resultaten direct toepassen in de praktijk.

Patiëntgebonden onderzoek

pipetterenDe onderzoeken die we in het LUMC verrichten zijn heel divers. Een deel van ons onderzoek vindt in het laboratorium plaats, maar vaak vragen we ook onze patiënten of ze mee willen doen. Een groot deel van ons onderzoek kunnen we namelijk niet verrichten zonder de hulp van diegenen om wie het draait. Uw medewerking aan onderzoek naar brughoektumoren kan een groot verschil maken. We stellen het daarom zeer op prijs als u hiertoe bereid bent.

Meedoen met een onderzoek is altijd op vrijwillige basis. Dat betekent dat u er ook op ieder moment mee kunt stoppen als u dat wilt. Als u voor een onderzoek in aanmerking komt, zullen we u vragen om hier aan mee te doen. Neemt u de tijd om over dit verzoek na te denken en neem vooral een besluit waar u zichzelf prettig bij voelt. U mag uiteraard ook zelf informeren naar onze onderzoeken. Uw KNO-arts zal u in ieder geval uitgebreid voorlichten over het onderzoek en wat u kunt verwachten. 

Onderzoek naar brughoektumoren binnen de profileringsgebieden

Het LUMC heeft 7 profileringsgebieden: medische onderzoeksgebieden waarin het voorop wil lopen. Het onderzoek naar brughoektumoren behoort tot het profileringsgebied Innovation in Health Strategy and Quality of Care. In een profileringsgebied werken meerdere specialismen met elkaar samen. Juist deze intensieve samenwerking tussen verschillende disciplines leidt vaak tot nieuwe inzichten.

Waar doen we momenteel onderzoek naar?

Momenteel lopen er meerdere onderzoeken naar brughoektumoren:

  • Tumor-biologisch onderzoek. Het is moeilijk om te voorspellen hoe snel een brughoektumor zal groeien. Daarom zoeken we op celniveau naar aanwijzingen die duiden waarom tumoren verschillen in groeisnelheid. Als we in de toekomst beter kunnen voorspellen hoe een brughoektumor zich zal ontwikkelen, helpt dit ons bij de afweging of de tumor behandeld moet worden of (nog) niet.  
  • Gedeelde besluitvorming onderzoek. Een brughoektumor kunnen we op verschillende manieren behandelen, bijvoorbeeld met een operatie of via bestraling. Soms is er niet één juist antwoord op de vraag welke behandeling het meest geschikt is. Dan is het van belang dat u en de arts samen nauw betrokken zijn bij de uiteindelijke beslissing, zodat de gekozen behandeling zoveel mogelijk aansluit bij uw persoonlijke wensen en waarden. We onderzoeken het effect van deze ‘gedeelde besluitvorming’ op patiënten en ontwikkelen een instrument om dit proces te ondersteunen.
  • Beeldvormingsonderzoek. Nauwkeurige beeldvorming is essentieel voor de diagnose, maar ook voor het vervolgonderzoek. De nieuwste beeldvormingstechnieken leren ons hoe vaak een brughoektumor voorkomt en in welke leeftijdscategorieën, maar beantwoorden ook per patiënt belangrijke vragen als hoe regelmatig we bijvoorbeeld het beste een controle-MRI kunnen maken. Dankzij nieuwe beeldvormingstechnieken krijgen we nog beter inzicht in brughoektumoren en kunnen we nog beter advies geven.
  • Kwaliteit van leven onderzoek. Omdat brughoektumoren goedaardig zijn, draait een behandeling niet om overleven maar vooral om de kwaliteit van leven. Uit onderzoek is gebleken dat de kwaliteit van leven van patiënten met een brughoektumor verlaagd is vanaf het moment van de diagnose. Hoe dit precies verklaard kan worden en welke factoren een belangrijke rol spelen, is nog niet in kaart gebracht. We doen daarom onderzoek naar deze factoren en de verwachting over de kwaliteit van leven op de lange termijn, omdat dit belangrijk is voor de afweging of en welke behandeling de beste keus is. Met deze kennis kunnen we in de toekomst nog beter tot een behandelplan op maat komen, zodat de kwaliteit van leven zo min mogelijk wordt beperkt.