Botziekte van Paget

Nazorg

We kunnen de botziekte van Paget goed behandelen, maar de gevolgen van de ziekte kunnen blijvende klachten geven. Ook kan de ziekte na een succesvolle behandeling terugkeren. Daarom houden we na uw behandeling in de gaten of de ziekte weer actief wordt. Dat betekent dat we u om de zoveel tijd uitnodigen om langs te komen voor een controleafspraak. Zo weet u ook na de behandeling waar u aan toe bent en kunnen we tijdig een nieuwe behandeling starten als dat nodig is.

Welke nazorg bieden wij?

Als u bent behandeld en de botziekte van Paget is goed onder controle gebracht, controleren we regelmatig de activiteit van de ziekte. Eerst 6 maanden na de eerste behandeling en als de ziekte zich langer rustig houdt ongeveer 1 keer per jaar. Tijdens deze controles nemen we bloed af, wat we controleren op ziekteactiviteit. De  bloedwaarden die iets over de botactiviteit zeggen zijn alkalische fosfatase, P1NP en beta crosslaps. 

Hebt u last van toenemende pijn, dan kijken we eerst of de ziekte weer opspeelt. Is dat niet het geval, dan hebt u misschien baat bij aanvullende pijnstilling. Zo nodig schakelen we de afdeling Orthopedie in of betrekken we een fysiotherapeut bij de behandeling. Als er aanleiding toe is, laten we nieuwe röntgenfoto’s maken en bepaalt uw arts in overleg met de orthopeed wat het beste vervolgtraject is.

Waar moet u op letten na de behandeling?

Tijdens of na een behandeling kunnen als gevolg van die behandeling bijwerkingen optreden. Het kan ook gebeuren dat u klachten houdt of dat klachten terugkeren. Houdt u dit in de gaten en neem contact met ons op als u veranderingen in uw situatie waarneemt of vragen hebt. 

Hoe kunt u ons bereiken?

U kunt de polikliniek Endocrinologie bereiken op telefoonnummer 071 - 526 35 05 (op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur). Via het patiëntportaal mijnLUMC is het ook mogelijk om een e-consult aan te vragen met uw behandelend arts. Voor algemene vragen of informatie kunt u mailen naar bot@lumc.nl

Bij zeer urgente problemen kunt u buiten kantooruren de spoedeisende hulp van het LUMC bereiken via de telefooncentrale: 071 - 526 91 11.