Aneurysma van de aorta

Ons onderzoek

Het LUMC doet veel wetenschappelijk onderzoek naar vaatproblemen. Dankzij nieuwe inzichten en verbeterde technologieën kunnen we u steeds beter helpen.

Patiëntgebonden onderzoek naar aneurysma's

De onderzoeken die we verrichten zijn heel divers. Een deel van ons onderzoek vindt in het laboratorium plaats, maar vaak vragen we ook onze patiënten of ze zelf mee willen doen. Want een groot deel van ons onderzoek naar aneurysma's kunnen we niet verrichten zonder de hulp van diegenen om wie het draait.

Als uw situatie zich ervoor leent en u voldoet aan de criteria, dan kunt u meedoen met dit klinisch of medicijnonderzoek. U kunt uw arts ernaar vragen, maar uw behandelteam zal ook zelf de mogelijkheden met u bespreken. We informeren u uitvoerig en u krijgt altijd de tijd om thuis eerst goed na te denken over deelname. En als u meedoet met een onderzoek is dat altijd op vrijwillige basis. Dat betekent dat u er ook op ieder moment mee kunt stoppen als u dat wilt.

Onderzoek naar aneurysma's binnen de profileringsgebieden

Het LUMC heeft 7 profileringsgebieden: medische onderzoeksgebieden waarin we voorop willen lopen. Het onderzoek naar aneurysma's maakt onderdeel uit van het profileringsgebied Vascular and Regenerative Medicine.

In een profileringsgebied werken meerdere specialismen met elkaar samen. Juist deze intensieve samenwerking tussen verschillende disciplines leidt vaak tot nieuwe inzichten, doordat we onderzoeken vanuit verschillende invalshoeken benaderen.

Waar doen we momenteel onderzoek naar?

Momenteel doen we onderzoek naar nieuwe chirurgische technologieën op het gebied van complexe vaatchirurgie en een techniek waarbij we bij open aortachirurgie meer zenuwen kunnen sparen.

Ook bestuderen we het effect van medicatie bij een aneurysma, met name in combinatie met eventuele andere aandoeningen. We nemen deel aan een groot onderzoek naar de invloed van medicijnen op de groei van een aneurysma en de uitkomst van de behandeling: het PHAST-onderzoek.

Samenwerken, ook met de patiënt

Naast technisch medisch onderzoek, kijken we in ons onderzoek ook naar de menselijke aspecten van behandelingen. We bestuderen manieren om als multidisciplinair team nog beter samen te werken. Maar ook samenwerken met de patiënt vinden we belangrijk. Hoe kunnen we de beste behandelbeslissingen nemen en daar de patiënt optimaal bij betrekken? Dat wordt onderzocht in de Ovidius-trial. Patiënten kunnen gevraagd worden hieraan deel te nemen.