Aneurysma van de aorta

Behandeling

Behandeling is nodig als u een aneurysma heeft met een diameter van 5 cm (vrouwen) of 5,5 cm (mannen). Uw arts stelt in overleg met verschillende specialisten én met u een behandelplan op maat vast.  

Welke behandelingen zijn er mogelijk bij een aneurysma?

Heeft het aneurysma nog niet de doorsnede van 5 tot 5,5 cm heeft bereikt? Dan is een behandeling meestal nog niet nodig. Wel zullen we, afhankelijk van de diameter, het aneurysma regelmatig controleren met behulp van echo-onderzoek.

Wanneer behandeling van een aneurysma noodzakelijk is zijn er twee mogelijkheden: een ‘open’ behandeling en een endovasculaire behandeling.  

‘Open’ behandeling

Open behandelingBij de ‘open’ behandeling van een aneurysma wordt het zieke deel van het bloedvat vervangen door een kunststof buis (prothese). Om dit te doen wordt de aorta vrij gelegd via een snede in de buik.

Endovasculaire behandeling

Bij een endovasculaire behandeling van een aneurysma wordt de aorta niet van buitenaf vrij gelegd. Binnen in het bloedvat worden één of meerdere met stof beklede protheses (stents) geplaatst. Deze stents plaatsen we boven en onder het aneurysma in het gezonde bloedvat. Zo staat er geen druk meer op het aneurysma, en is er geen kans meer op een ruptuur. De stents worden via een opening in beide liesslagaderen in het vaatstelsel geplaatst.

Advies over leefstijl 

Vaatziekten zoals een aneurysma zijn vaak het gevolg van meerdere gezondheidsproblemen zoals hoge bloedruk, overgewicht en suikerziekte. Uw behandelaars kijken daarom ook altijd naar de oorzaak van de ziekte. In veel gevallen kan een aanpassing van uw leefstijl uw klachten verminderen of de uitkomsten van uw behandeling verbeteren. Adviezen over levenswijze vormen een belangrijk onderdeel van uw behandeling; denk bijvoorbeeld aan voedingsadviezen en hulp bij stoppen met roken. 

Hoe kunt u zich voorbereiden?

  • U wordt de dag voor de ingreep opgenomen in het ziekenhuis. Zo kunnen we nog onderzoeken doen zoals een bloedonderzoek, een longfoto of een hartfilm.
  • Als u nu nog vragen heeft die tijdens eerdere bezoeken niet aan de orde zijn gekomen, krijgt u uitgebreid de tijd om deze te stellen. 

Wat is het beloop na de behandeling?

Hoe het na de operatie verder met u gaat, hangt af van het soort ingreep dat u heeft ondergaan. Heel soms treden er complicaties op. Na een open ingreep kan het voorkomen dat de prothese die is gebruikt dicht gaat zitten of dat er een nieuwe verwijding ontstaat op de randen van de prothese.

Na een endovasculaire ingreep ontstaan soms kleine lekjes tussen de verschillende onderdelen van de stent. Soms is een nieuwe endovasculaire ingreep nodig om dit te verhelpen. We willen deze complicaties snel herkennen. Daarom houden we patiënten onder regelmatige controle met behulp van echo-onderzoek.

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek 

Het LUMC is niet alleen een centrum voor medische zorg, maar ook voor medisch onderzoek.  Regelmatig vragen we patiënten om mee te doen aan nieuwe studies. Als wij u vragen mee te werken aan medisch-wetenschappelijk onderzoek bepaalt u zelf of u dit wel of niet wilt. Uw keuze heeft geen invloed op de behandelrelatie met uw arts.