Vernauwde bloedvaten van de benen (etalagebenen)

Ons onderzoek

Het LUMC is niet alleen een centrum van zorg, maar ook van wetenschappelijk onderzoek. Wij doen veel innovatief onderzoek naar de oorsprong en behandeling van hart- en vaatziekten zoals vernauwde bloedvaten. Hierbij werken we vaak samen met andere onderzoeksgroepen in binnen- en buitenland.

Waar doen we momenteel onderzoek naar?

Een van onze sterke punten is het vertalen van onderzoeksresultaten naar de behandeling van patiënten. Onze patiënten kunnen zo heel direct profiteren van nieuwe inzichten.

De onderzoekers van de afdeling vaatchirurgie bestuderen de volgende onderwerpen:

  • Het ontstaan van vaatvernauwing in de benen, wat zijn de oorzaken van vaatvernauwing en hoe kunnen we deze kennis inzetten om de behandeling te verbeteren?
  • Het toepassen van verbeterde chirurgische technieken en methoden.
  • Het verbeteren van de behandeling van vernauwde bloedvaten. Centraal staat hierbij:
    • het voorkomen dat behandelde bloedvaten opnieuw vernauwen;
    • het verbeteren van het herstel van de doorbloeding;
    • het stimuleren van de aanleg van nieuwe bloedvaten met celtherapie (door gebruik te maken van beenmerg en/of stamcellen), gentherapie en andere nieuwe innovatieve technologieën.

Vernauwde bloedvaten binnen de Medical Research Profiles

In het LUMC werken onderzoekers met verschillende specialismen samen in zogenaamde profileringsgebieden. De verschillende specialismen versterken elkaar en samen komen we tot nieuwe invalshoeken. Het onderzoek naar vernauwde bloedvaten maakt deel uit van het profileringsgebied Vascular and Regenerative Medicine.
Binnen dit profileringsgebied werken onderzoekers en artsen met kennis op het gebied van stamcellen, bloedvaten, aderverkalking, vaatchirurgie, cardiologie, gentherapie, immunologie en celbiologie nauw samen.