Vernauwde bloedvaten van de benen (etalagebenen)

Diagnose

Als er een vermoeden bestaat dat u vernauwde bloedvaten heeft, dan kunt u bij het LUMC terecht voor een diagnose of aanvullend onderzoek.

Een afspraak maken

Uw huisarts verwijst u voor onderzoek naar de polikliniek Heelkunde van het LUMC. U hoeft zelf niet te bellen. U ontvangt een brief met de gegevens van uw eerste afspraak.

Het onderzoek

Om vast te stellen of u vernauwde bloedvaten heeft, zijn een aantal onderzoeken mogelijk. Ten eerste is er het lichamelijk onderzoek. De arts voelt hierbij naar de slagaders. Ook meet hij de bloeddruk aan de enkels.

Duplexonderzoek

Bij het duplexonderzoek meet de arts hoe snel uw bloed door uw slagaders stroomt. Dit gebeurt met een zogenaamd Doppler-flowapparaat. Door dit onderzoek te combineren met het maken van een echo kunnen we ook de plaats en de ernst van de vernauwing of verstopping in kaart brengen.

CT scan

De slagaders worden in beeld gebracht door contrastmiddel via een infuus. De plaats en uitgebreidheid van de afwijkingen kan zo heel precies worden bepaald. Dit onderzoek doen we in de planning naar een operatie of een dotterbehandeling.

Angiografie

Een angiografie is onderzoek van de bloedvaten via een katheter, die ingebracht wordt via de lies. Via de katheter krijgt u contrastvloeistof ingespoten. Is er een vernauwing te zien die behandeld moet en kan worden? Dan kan er in dezelfde sessie een dotterbehandeling plaatsvinden of een stent worden geplaatst.

Uitslag van het onderzoek

Tijdens uw eerstvolgende bezoek aan de polikliniek krijgt u de uitslag van het onderzoek. Uw situatie is hiervoor dan meestal in het multidisciplinair overleg door verschillende artsen besproken. Uw arts legt een behandelplan aan u voor en bespreekt of er alternatieve behandelmogelijkheden zijn. Centraal staat dat we komen tot een zo persoonlijk mogelijke behandeling die toegespitst is op uw situatie.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

  • Het is goed mogelijk dat u vragen hebt. Schrijft u deze van tevoren op. Zo voorkomt u dat u belangrijke vragen vergeet te stellen.
  • Kom niet alleen, maar neem iemand mee om u te ondersteunen en met u mee te denken.
  • Neem een recente medicatielijst mee, zodat de arts precies weet welke medicijnen u gebruikt. Weet u niet precies wat u gebruikt? Dan kunt u een medicatielijst bij uw apotheek ophalen.