Vernauwde bloedvaten van de benen (etalagebenen)

Behandeling 

Als bij u vernauwde bloedvaten zijn vastgesteld, dan zoeken we direct naar de behandeling die het beste bij u past. Artsen van verschillende specialisaties werken samen, om zo tot een optimaal behandelplan te komen.   

Welke behandelingen zijn er mogelijk?

Patiënten met vernauwde bloedvaten worden behandeld in een team van specialisten. Dit team bestaat naast de vaatchirurg uit een gespecialiseerde internist, een radioloog en indien nodig een nierarts. Uw vaatchirurg is de regievoerder en uw contactpersoon.

Medicijnen

U krijgt medicijnen voorgeschreven die de aderverkalking vertragen: bloedverdunners en cholesterolverlagers. Deze medicijnen zorgen dat andere uitingen van hart- en vaatziekten (zoals een hartinfarct of herseninfarct) in de toekomst voorkomen worden.

Bewegen

Bij beperkte klachten bestaat de behandeling in eerste instantie uit het advies om zoveel mogelijk te lopen. Door te lopen wordt de bloeddoorstroming gestimuleerd en verbeterd. Er worden kleine bloedvaatjes geactiveerd die de functie van de vernauwde of verstopte slagaderen over kunnen nemen. Een gespecialiseerd fysiotherapeut begeleidt u bij de looptraining, om zo het maximale effect te bereiken.

Meer informatie over looptraining.

Operatie

Bij de chirurgische behandeling van vernauwde bloedvaten wordt altijd een afweging gemaakt tussen de ernst van de klachten en de risico’s die een operatie met zich meebrengt.

Vernauwde vaten kunnen met een dotterbehandeling worden opgerekt. Deze behandeling begint met een angiografie, oftewel het in beeld brengen van de bloedvaten. Hierna brengt een interventie-radioloog of chirurg via de liesslagader van de patiënt een ballonkatheter in. Ter hoogte van de vaatvernauwing wordt de ballon opgeblazen, waardoor het vernauwde bloedvat wijder wordt gemaakt. Soms kan het nodig zijn een stent te plaatsen om het bloedvat na een dotterbehandeling goed open te houden.

Is de vaatvernauwing of verstopping door uitgebreidheid of lokalisatie niet geschikt voor een dotterbehandeling? Dan is het aanleggen van een vaatomleiding (bypass) nodig. Deze bypass wordt bij voorkeur gemaakt van de eigen oppervlakkige beenader. Eventueel kan gebruik gemaakt worden van een kunststof vaatprothese.

Wat is de prognose?

Vernauwingen aan de slagaders van de benen zijn een chronische ziekte. Een dotterbehandeling of bypass is meestal succesvol. Toch kan het ook voorkomen dat het behandelde vat na verloop van tijd weer vernauwt. Ook kunnen er nieuwe vaatvernauwingen op andere plekken ontstaan.

Een nieuwe dotterbehandeling of bypass kan nodig zijn. In een enkel geval is behandeling niet meer mogelijk. Soms, als afsterving van de voet dreigt en er geen dotterbehandeling of bypass meer gedaan kan worden, kan een amputatie de enige oplossing zijn.

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Het LUMC doet veel wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. Zo kunnen we onze kennis over vernauwde bloedvaten vergroten, en de behandelmethoden verbeteren.

Mogelijk vragen wij u deel te nemen aan ons onderzoek. Momenteel loopt bijvoorbeeld een onderzoek naar het stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe bloedvaten (collateralen). Ook doen we onderzoek naar het ontstaan van vernauwde bloedvaten. Uw arts kan u hier meer over vertellen.