Vrijwilligersproject patiëntendienstverlening

Bij de patiëntendienstverlening zijn 4 vrijwilligersprojecten. Elk project heeft een eigen groep vrijwilligers. De vrijwilligers vallen rechtstreeks onder de medewerkers van het patiëntenservicebureau. Bij hen kan de vrijwilliger terecht voor vragen en opmerkingen.

Patiëntenbegeleiding

Vrijwilligers brengen patiënten naar hun plaats van bestemming, dit kan een polikliniek, een onderzoeks- of een verpleegafdeling zijn. Ook brengen vrijwilligers patiënten naar Topaz Revitel. Dit is een revalidatie- en zorghotel tegenover het LUMC.
De taak wordt vervuld door 2 vrijwilligers in de ochtend en 2 in de middag.  

Werktijden zijn maandag t/m donderdag van 8.30 - 12.30 en van 12.30 - 16.30. Op vrijdag van 8.30 - 12.30 en van 10.00 - 14.00.

Kinderopvang

Patiënten met een poliklinische afspraak en bezoekers van patiënten in het LUMC kunnen hun kind(eren) naar de kinderopvang brengen. Op die manier kunnen zij rustig een bezoek brengen aan een arts of familielid. Twee vrijwilligers passen op kinderen in de leeftijd 0 t/m 7 jaar.

Werktijden zijn maandag t/m donderdag van 8.30 - 12.30 en van 12.30 - 16.30. Op vrijdag van 8.30 - 12.30.

Lectuurvoorziening wachtruimtes

Vier vrijwilligers verzorgen elke maandagmiddag de lectuurvoorziening. Week- en maandbladen worden door medewerkers van het LUMC ingeleverd bij het patiëntenservicebureau. De vrijwilligers verdelen die vervolgens over de verschillende wachtruimtes van het LUMC.

Huiskamerproject Chirurgie 2

Op de verpleegafdeling Chirurgie 2 (onderdeel van de Verpleegafdelingen Transplantatie en Chirurgie (VTRC)) is een ruimte waarin een dagprogramma voor patiënten wordt aangeboden, een zogenaamde huiskamer. Twee vrijwilligers in de huiskamer begeleiden in de ochtend de patiënten van de afdeling door middel van verschillende activiteiten, zoals bv. spelletjes spelen, knutselen, puzzelen e.d. Als afsluiting van de ochtend helpen we de patiënten met de lunch.

Werktijden zijn van zondag t/m zaterdag van 09.30 – 13.30 uur.

Belangstelling voor één van deze vrijwilligersprojecten?

Neem s.v.p. contact op met de medewerkers van het Patiëntenservicebureau

Telefoon: (071) - 526 29 89, e-mail: patientenservicebureau@lumc.nl.