Vrijwilligersproject Geestelijke Verzorging

De vrijwilligers van de Dienst Geestelijke Verzorging bieden praktische ondersteuning bij de zondagse viering.

Inventarisering wensen

Op zaterdagochtend inventariseren de vrijwilligers de wensen van patiënten voor de zondagse viering. Ook geven zij desgewenst informatie over geestelijke verzorging tijdens de opname.

Verzorging zondagse viering

De vrijwilligers zorgen op zondagochtend voor het inrichten van de ruimte van de viering, de ontvangst van bezoekers, het uitdelen van liturgieboekjes, de koffie en het opruimen na afloop.

Begeleiding bezoekers

Op zondagochtend begeleiden en ondersteunen de vrijwilligers de patiënten bij hun bezoek aan de viering.

Uitreiking communie

Na de zondagse viering reiken de vrijwilligers de communie uit aan patiënten op de afdelingen.

Camerabediening

De zondagse vieringen worden rechtstreeks uitgezonden op de verpleegafdelingen. De vrijwilliger is verantwoordelijk voor de camerabediening en de geluidskwaliteit.

Bloemschikken

De bloemschikkers maken iedere week een bloemstuk voor het stiltecentrum.

Werktijden

Zaterdag van 10.00 - 12.00 uur. Zondag van 9.00 - 11.30 uur.

Belangstelling voor dit vrijwilligerswerk?

Neem svp contact op met de Dienst Geestelijke Verzorging
Telefoon: (071) 526 27 40, e-mail: secretariaatdgv@lumc.nl